Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 1, duben 2009, ročník 63


obsah

Původní práce
Úloha magnetické rezonance srdce v diagnostice akutní myokarditidy

Jan Baxa, Jiří Ferda 1, Richard Rokyta, Lucie Baxová, Boris Kreuzberg

Nové zobrazovací techniky
Technické aspekty dynamického perfuzního zobrazení myokardu pomocí CT

Jiří Ferda, Jan Baxa 1, Bernhard Schmidt, Thomas Allmendinger, Ernst Klotz, Thomas Flohr, Richard Rokyta, Boris Kreuzberg

Původní práce
Zobrazení srdce výpočetní tomografií s duální energií záření X

Jiří Ferda, Jan Baxa 1, Thomas Flohr, Bernhard Schmidt, Boris Kreuzberg

Původní práce
Dynamická kontrastní ultrasonografie jater

Leoš Ungermann, Pavel Eliáš, Pavel Ryška, Antonín Michl, Jan Žižka, Luděk Klzo

Původní práce
Biopsie prsů se zaměřením cíle na magnetické rezonanci - první zkušenosti

Martin Horák, Josef Bárta, Hana Andrýsková, Karolína Kostrhunová 1, Lenka Pleschingerová, Zuzana Ryznarová, Miroslav Kašpar

Původní práce
Computed tomography laser mammography (CTLM) - nová vyšetřovací metoda v mamární diagnostice

Alena Bílková, Václav Janík, Marie Bendová, Bohuslav Svoboda

Původní práce
Význam magnetické rezonance v diagnostice karcinomu prostaty a první zkušenosti s využitím MR spektroskopie

Zuzana Ryznarová, Martin Horák, Jan Dvořák, Martin Mašek, Magdaléna Adamová, Miroslav Kašpar

Původní práce
Význam CT s duální energií záření v hodnocení nekróz u akutní pankreatitidy

Jiří Ferda, Thomas Flohr 2, Bernhard Schmidt, Hynek Mírka, Jan Baxa 1, Alena Bednářová, Eva Ferdová, Jana Koželuhová, Martin Matějovič, Vladislav Třeška 4, Boris Kreuzberg

contents

Original article
The role of cardiovascular contrast magnetic resonance in assessment of acute myocarditis

Jan Baxa, Jiří Ferda 1, Richard Rokyta, Lucie Baxová, Boris Kreuzberg

Technical Innovation
Technical aspects of dynamic perfusion computed tomography of the myocardium

Jiří Ferda, Jan Baxa 1, Bernhard Schmidt, Thomas Allmendinger, Ernst Klotz, Thomas Flohr, Richard Rokyta, Boris Kreuzberg

Original article
Cardiac imaging with dual-energy computed tomography

Jiří Ferda, Jan Baxa 1, Thomas Flohr, Bernhard Schmidt, Boris Kreuzberg

Original article
Contrast-enhanced ultrasound of liver diseases

Leoš Ungermann, Pavel Eliáš, Pavel Ryška, Antonín Michl, Jan Žižka, Luděk Klzo

Original article
Breast biopsy guided by magnetic resonance - first experiences

Martin Horák, Josef Bárta, Hana Andrýsková, Karolína Kostrhunová 1, Lenka Pleschingerová, Zuzana Ryznarová, Miroslav Kašpar

Original article
Computed tomography laser mamography (CTLM) - new imaging method in mammadiagnostics

Alena Bílková, Václav Janík, Marie Bendová, Bohuslav Svoboda

Original article
A value of dual-energy CT in the assessment of necroses in acute pancreatitis

Jiří Ferda, Thomas Flohr 2, Bernhard Schmidt, Hynek Mírka, Jan Baxa 1, Alena Bednářová, Eva Ferdová, Jana Koželuhová, Martin Matějovič, Vladislav Třeška 4, Boris Kreuzberg