Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 2, červen 2009, ročník 63


obsah

Původní práce
Léčba aterosklerotických stenóz bifurkace karotických tepen: sedmileté zkušenosti z jednoho pracoviště

Jiří Lacman, František Charvát, Jana Mašková, Tomáš Belšan1 , Milan Mohapl

Kazuistika
Intrakraniální krvácení jako komplikace periferní lokální trombolýzy a  následné antikoagulační léčby

Antonín Krajina, Vendelín Chovanec, Radovan Malý, Miroslav Lojík, Jan Raupach, Ivo Šteiner, Iva Hrubá, Ondřej Renc 1, Svatopluk Řehák

Kazuistika
Perzistující levostranná horní dutá žíla - možný zdroj paradoxní embolizace

Martin Köcher, Marie Černá, Martin Hutyra, Josef Novotný, Jiří Kozák, Stanislav Buřval

Původní práce
Léčba periferních žilních malformací absolutním etanolem

Marie Černá, Martin Köcher, Eva Justová, Bohumil Zálešák, Petr Utíkal, Jiří Kozák, Petr Dráč, Rohit Philip Thomas

Původní práce
Transarteriální chemoembolizace jater pomocí částic uvolňujících léčivo - naše zkušenosti

Petr Duras, František Šlauf, Milan Novák, Jiří Ferda, Tomáš Skalický, Václav Liška, Alan Sutnar, Vladislav Třeška

Přehledový článek
Fraktury z přetížení pánevního kruhu - možnosti perkutánní léčby

Pavel Ryška, Václav Málek 2, Leoš Ungermann, Michael Bartoš, Svatopluk Řehák, Ondřej Renc, Jindra Brtková

Kazuistika
Multidetektorové CT v diagnostice zdroje recidivujícího gastrointestinálního krvácení

Filip Cihlář, Jiří Laštůvka, Antonín Krajina, Jiří Stehlík, Milouš Derner

Nové zobrazovací techniky
4D CT-angiografie

Jiří Ferda, Jan Baxa, Hynek Mírka, Bernhard Schmidt, Thomas Flohr, Boris Kreuzberg

contents

Original article
Treatment of atherosclerotic carotid artery stenoses: seven years single institution experience

Jiří Lacman, František Charvát, Jana Mašková, Tomáš Belšan1 , Milan Mohapl

Case report
Intracranial bleeding as complication of peripheral local thrombolysis and subsequent anticoagulation treatment

Antonín Krajina, Vendelín Chovanec, Radovan Malý, Miroslav Lojík, Jan Raupach, Ivo Šteiner, Iva Hrubá, Ondřej Renc 1, Svatopluk Řehák

Case report
Persistent left superior vena cava - possible source of the paradoxical embolisation

Martin Köcher, Marie Černá, Martin Hutyra, Josef Novotný, Jiří Kozák, Stanislav Buřval

Original article
Treatment of peripheral venous malformations by absolute ethanol

Marie Černá, Martin Köcher, Eva Justová, Bohumil Zálešák, Petr Utíkal, Jiří Kozák, Petr Dráč, Rohit Philip Thomas

Original article
Transarterial chemoembolization using drug eluting beads - our experience

Petr Duras, František Šlauf, Milan Novák, Jiří Ferda, Tomáš Skalický, Václav Liška, Alan Sutnar, Vladislav Třeška

Review
Insuficiency fracturee affecting pelvic ring - trascutaneous treatment modalities

Pavel Ryška, Václav Málek 2, Leoš Ungermann, Michael Bartoš, Svatopluk Řehák, Ondřej Renc, Jindra Brtková

Case report
Multi-detector computed tomography in the diagnosis of recurrent gastrointestinal bleeding

Filip Cihlář, Jiří Laštůvka, Antonín Krajina, Jiří Stehlík, Milouš Derner

Technical Innovation
4D CT-angiography

Jiří Ferda, Jan Baxa, Hynek Mírka, Bernhard Schmidt, Thomas Flohr, Boris Kreuzberg