Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 1, duben 2010, ročník 64


obsah

Původní práce
Porovnání kvality MRA abdominální aorty a tepen dolních končetin při použití různých paramagnetickych kontrastních látek

Lukáš Hrdina, Martin Köcher, Miroslav Heřman, David Horák, Marie Černá, Jiří Kozák, Jiří Bučil, Kateřina Langová

Nové zobrazovací techniky
CT s duální energií záření: zobrazení muskuloskeletálního systému

Jiří Ferda, Jan Baxa, Eva Ferdová, Boris Kreuzberg

Kazuistika
Objemná cysta ramenního kloubu

Milouš Derner, Běla Drugová, Vilém Malý

Kazuistika
Maligní melanom tenkého střeva jako príčina subileozního stavu

Radka Jakubcová, Markéta Vavříková,Filip Marek, Mojmír Moulis

Metodické pokyny
Kontraindikace a rizika vyšetření pomocí magnetické rezonance

Marek Mechl, Jan Žižka, Jaroslav Tintěra, Josef Vymazal, Ľudovít Klzo

contents

Original article
MRA of the abdominal aorta and peripheral arteries: comparison of the use of different paramagnetic contrast materials

Lukáš Hrdina, Martin Köcher, Miroslav Heřman, David Horák, Marie Černá, Jiří Kozák, Jiří Bučil, Kateřina Langová

Case report
Persistent superior vena cava - magnetic resonance

Jana Mištinová, Alexander Jurko, Jozef Bilický

Technical Innovation
Dual-energy CT: imaging of the musculoskeletal system

Jiří Ferda, Jan Baxa, Eva Ferdová, Boris Kreuzberg

Case report
Voluminous cyst of the shoulder joint

Milouš Derner, Běla Drugová, Vilém Malý

Case report
Malignant melanoma of small bowel as a cause of subileus

Radka Jakubcová, Markéta Vavříková,Filip Marek, Mojmír Moulis