Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 2, červenec 2010, ročník 64


obsah

Původní práce
Intervenční radiologie u onkologických onemocnění

Vlastimil Válek, Tomáš Andrašina, Zdeněk Kala, Igor Kiss, Jiří Tomášek, Lenka Ostřížková

Původní práce
Transjugulární intrahepatální portosystémový zkrat u dětí

Ondřej Renc, Antonín Krajina, Oldřich Pozler, Petr Hůlek, Miroslav Lojík, Vendelín Chovanec, Jan Raupach, Hubert Vaniček, Tomáš Chyba, Antonín Lukeš, Vlasta Wasyliwová

Kazuistika
Aplazie vena cava inferior

Radim Pavlík, Miloslav Roček, Radek Pádr, Michal Polovinčák, Petra Zimolová, Vladimír Jirka

Obrazová esej
CT angiografie - podmínky pro kvalitní vyšetření

Jiří Novotný, Jan H. Peregrin, Dana Kautznerová

Metodické pokyny
Zásady pro postup při provádění perkutánních intervencí u pacientů léčených antitrombotiky

Za výbor CSIR ČLS JEP prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc, doc. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.

contents

Original article
Interventional Radiology in Cancer Patients

Vlastimil Válek, Tomáš Andrašina, Zdeněk Kala, Igor Kiss, Jiří Tomášek, Lenka Ostřížková

Original article
Transjugular intrahepatic porto-systemic shunt in pediatrie patients

Ondřej Renc, Antonín Krajina, Oldřich Pozler, Petr Hůlek, Miroslav Lojík, Vendelín Chovanec, Jan Raupach, Hubert Vaniček, Tomáš Chyba, Antonín Lukeš, Vlasta Wasyliwová

Case report
Aplasia of the inferior vena cava

Radim Pavlík, Miloslav Roček, Radek Pádr, Michal Polovinčák, Petra Zimolová, Vladimír Jirka