Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Suppl. 1, říjen 2010, ročník 64


obsah

Tematické sdělení
Diagnostické zobrazení mikrosvěta a makrosvěta nádorů

Jiří Ferda, Hynek Mírka, Petr Duras, Boris Kreuzberg

Kazuistika
Diagnostický kvíz ČRK 2010: Devět kazuistik

doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD.

contents