Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 3, listopad 2010, ročník 64


obsah

Původní práce
18F-FDG PET/CTV DIAGNOSTICE A STÁŽOVÁNÍ KARCINOMŮ PANKREATU

Pavel Koranda, Eva Buriánková, Radim Formánek, Jiří Kysučan, Roman Havlík, Miroslav Mysliveček

Původní práce
SPOLEHLIVOST RADIONAVIGOVANÉ BIOPSIE SENTINELOVÝCH LYMFATICKÝCH UZLIN U  PATIENTŮ S MALIGNÍM MELANOMEM - ZHODNOCENÍ KLINICKÝM SLEDOVÁNÍM

Pavel Koranda, Petr Beneš, Martin Molitor, Ladislava Kučerová, Milan Dočkal, Jaroslav Hirňák. Miroslav Mysliveček

Původní práce
STANOVENÍ OBJEMU PLEURÁLNÍTEKUTINY NA CT JEDNODUCHÝM MĚŘENÍM

Martin Hazlinger, Filip Čtvrtlík, Miroslav Heřman

Přehledový článek
NEINFEKČNÍ PLICNÍ KOMPLIKACE U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI KMENOVÝCH BUNĚK KRVETVORBY

Andrea Burgetová, Petr Cetkovský, Manuela Vaněčková, Martina Vondráčková, Jitka Němcová, Zdeněk Seidl

Kazuistika
ANGIOSARKOM PRAVÉ SÍNĚ

Martin Mašek, Manuela Vaněčková, Andrea Burgetová, Tomáš Paleček , Jaroslav Lindner

Kazuistika
DIASTEMATOMYELIA IN PRENATAL AND POSTNATAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING

Jaroslav Brichta, Jarmila Skotáková, Romana Gerychová, David Horák

contents

Original article
18F-FDG PET/CT IN PANCREATIC CARCINOMA: DIAGNOSIS AND STAGING

Pavel Koranda, Eva Buriánková, Radim Formánek, Jiří Kysučan, Roman Havlík, Miroslav Mysliveček

Original article
RELIABILITY OF THE RADIOGUIDED SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY IN PATIENTS WITH MALIGNANT MELANOMA - A CLINICAL FOLLOW-UP

Pavel Koranda, Petr Beneš, Martin Molitor, Ladislava Kučerová, Milan Dočkal, Jaroslav Hirňák. Miroslav Mysliveček

Original article
ASSESSMENT OF PLEURAL EFFUSION VOLUME ON CT BY SIMPLE MEASUREMENT

Martin Hazlinger, Filip Čtvrtlík, Miroslav Heřman

Review
NON-INFECTIOUS PULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS AFTER THE HEMATOPOIETIC STEM CELLTRANSPLANTATION

Andrea Burgetová, Petr Cetkovský, Manuela Vaněčková, Martina Vondráčková, Jitka Němcová, Zdeněk Seidl

Case report
RIGHT ATRIUM ANGIOSARCOMA

Martin Mašek, Manuela Vaněčková, Andrea Burgetová, Tomáš Paleček , Jaroslav Lindner

Case report
DIASTEMATOMYELIE V PRENATÁLNÍM A POSTNATÁLNÍM OBRAZU MAGNETICKÉ REZONANCE

Jaroslav Brichta, Jarmila Skotáková, Romana Gerychová, David Horák