Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 4, prosinec 2010, ročník 64


obsah

Přehledový článek
HYBRIDNÍ ZOBRAZENÍ SPECT/CT S 111IN-OKTREOTIDEM

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Alexander Malán, Jan Záhlava

Původní práce
ZOBRAZENÍ FEOCHROMOCYTOMŮ A PARAGANGLIOMŮ RETROPERITONEA POMOCÍ 18F-FDG-PET/CT

Eva Ferdova, Jiří Ferda, Ondřej Hes, Ondřej Daum, Tomáš Skalický, Vladislav Třeška

Původní práce
DIAGNOSTIKA AKUTNÍ STŘEVNÍ OBSTRUKCE - PROSTÝ SNÍMEK, PASÁŽ NEBO MDCT?

Jan Baxa, Jiří Ferda, Hynek Mírka, Jiří Moláček, Petr Novák, Vladislav Třeška, Boris Kreuzberg

Původní práce
ZOBRAZENÍ UROTELIÁLNÍHO KARCINOMU POMOCÍ CT S DUÁLNÍ ENERGIÍ ZÁŘENÍ

Jiří Ferda, Jan Baxa, Milan Hora, Ondřej Hes, Boris Kreuzberg

Přehledový článek
PERFUZNÍ CT JATER

Hynek Mírka, Jiří Ferda, Jan Baxa, Vladislav Třeška, Václav Liška, Bernard Schmidt, Thomas Flohr

Původní práce
VIZUÁLNE VNEMY A PREDSTAVY (FMRI ŠTÚDIA)

Radovan Vaňatka, Marián Chalani, Zuzana Bilická, Katarína Slávikova , Jana Mištinová

Kazuistika
MITOCHONDRIÁLNÍ NEUROGASTROINTESTINÁLNÍ ENCEFALOMYOPATIE (MNGIE) - KAZUISTIKA VZÁCNÉHO ONEMOCNĚNÍ S RADIOLOGICKÝMI NÁLEZY

Andrea Burgetová, Pavel Ješina, Manuela Vaněčková, Martin Mašek, Petr Hostaša, Tomáš Honzík, Zdeněk Seidl

contents

Review
HYBRID IMAGING SPECT/CT WITH 111INOCTREOTIDE

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Alexander Malán, Jan Záhlava

Original article
IMAGING OF PHAEOCHROMOCYTOMAS AND PARAGANGLIOMAS USING 18F-FDG-PET/CT

Eva Ferdova, Jiří Ferda, Ondřej Hes, Ondřej Daum, Tomáš Skalický, Vladislav Třeška

Original article
DIAGNOSTICS OF THE ACUTE BOWEL OBSTRUCTION - PLAIN X-RAY, FOLLOW-THROUGH OR MDCT?

Jan Baxa, Jiří Ferda, Hynek Mírka, Jiří Moláček, Petr Novák, Vladislav Třeška, Boris Kreuzberg

Original article
IMAGING OFTHE UROTHELIAL CARCINOMA USING DUAL-ENERGY CT

Jiří Ferda, Jan Baxa, Milan Hora, Ondřej Hes, Boris Kreuzberg

Review
PERFUSION CT OF THE LIVER

Hynek Mírka, Jiří Ferda, Jan Baxa, Vladislav Třeška, Václav Liška, Bernard Schmidt, Thomas Flohr

Original article
VISUAL PERCEPTION AND VISUAL IMAGINATION - FMRI STUDY

Radovan Vaňatka, Marián Chalani, Zuzana Bilická, Katarína Slávikova , Jana Mištinová

Case report
MITOCHONDRIAL NEUROGASTROINESTINAL ENCEPHALOMYOPATHY (MNGIE) - A CASE REPORT OF THE RARE DISEASE WITH RADIOLOGICAL FINDINGS

Andrea Burgetová, Pavel Ješina, Manuela Vaněčková, Martin Mašek, Petr Hostaša, Tomáš Honzík, Zdeněk Seidl

Original article
CORONARY CT ANGIOGRAPHY IN PATIENTS WITH INCREASED RISK OF ISCHEMIC HEART DISEASE - PROSPECTIVE STUDY WITH 2 YEARS FOLLOW-UP

Jan Baxa, Jiří Ferda, Miloslav Zikmund, Jiří Kratochvíl, Jan Pešek, Boris Kreuzberg