Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 1, duben 2011, ročník 65


obsah

Původní práce
RADIOLOGICKÝ OBRAZ PLICNÍHO POSTIŽENÍ U TZV. PRASEČÍ CHŘIPKY (H1N1)

Boris Kreuzberg, Renata Vondráková, Eduard Kasal, Jiří Kobr, Jiří Ferda

Původní práce
CT ANGIOGRAFIE S EKG SYNCHRONIZACÍ ANEURYZMATU BŘIŠNÍ AORTY - MOŽNÝ PŘÍNOS V DIAGNOSTICE

Jan Baxa, Jiří Moláček 2, Karel Houdek, Vladislav Třeška, Jiří Ferda

Původní práce
HYBRIDNÍ ZOBRAZENÍ PET/CT S 18F-FLUOROTHYMIDINEM (18F-FLT) U MALIGNÍCH NÁDORŮ HLAVY A KRKU

Jiří Ferda, Eva Ferdová 1, Martin Vít Matějka, Jindřich Fínek

Přehledový článek
ZOBRAZENÍ KOSTNÍCH METASTÁZ POMOCÍ 18F-NAF-PET/CT

Eva Ferdová, Jiří Ferda, Martin Vít Matějka, Jindřich Fínek

Původní práce
MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ ARTIKULÁRNÍ CHRUPAVKY VČETNĚ VOLUMETRICKÝCH MĚŘENÍ

Alena Štouračová, Marek Mechl, Andrea Šprláková-Puková, Daniel Schwarz 2, Jan Burda

Kazuistika
MŮŽE POSTKONTRASTNÍ MR PŘINÉST NOVÉ INFORMACE PŘI DIAGNOSTICE HERNIACE DISKU?

Andrea Burgetová, Petr Dušek, Martin Mašek, Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl

contents

Original article
RADIOLOGICAL IMAGING OF PULMONARY AFFECTION AT SO CALLED SWINE INFLUENZA (H1N1)

Boris Kreuzberg, Renata Vondráková, Eduard Kasal, Jiří Kobr, Jiří Ferda

Original article
ECG SYNCHRONIZED CT ANGIOGRAPHY OF ABDOMINAL AORTA ANEURYSM - POSSIBLE CONTRIBUTION IN DIAGNOSTIC

Jan Baxa, Jiří Moláček 2, Karel Houdek, Vladislav Třeška, Jiří Ferda

Review
IMAGING OF THE BONE METASTASE WITH 18F-NAF-PET/CT

Eva Ferdová, Jiří Ferda, Martin Vít Matějka, Jindřich Fínek

Original article
DIAGNOSTIC IMAGING OF ARTICULAR CARTILAGE INCLUDING VOLUMETRIC MEASUREMENTS

Alena Štouračová, Marek Mechl, Andrea Šprláková-Puková, Daniel Schwarz 2, Jan Burda

Case report
CAN CONTRAST-ENHANCED MRI BRING NEW INFORMATION IN DIAGNOSIS OF DISC HERNIATION

Andrea Burgetová, Petr Dušek, Martin Mašek, Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl