Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 2, červen 2011, ročník 65


obsah

Původní práce
ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA JUXTARENÁLNÍCH ANEURYZMAT ABDOMINÁLNÍ AORTY FENESTROVANÝMI STENTRGRAFTY - STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY

Martin Köcher, Petr Utíkal, Marie Černá, Petr Bachleda, Jiří Kozák, Petr Dráč, Stanislav Buřval

Původní práce
ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA ONEMOCNĚNÍ SESTUPNÉ HRUDNÍ AORTY A AORTÁLNÍHO OBLOUKU - DESETILETÉ ZKUŠENOSTI NAŠEHO CENTRA

Jan Raupach, Miroslav Lojík, Jan Vojáček, Alexander Ferko, Antonín Krajina, Jan Harrer, Martin Tuna, Vendelín Chovanec, Radovan Malý, Pavel Ryška, Ondřej Renc, Petr Hoffmann

Původní práce
LÉČBA BENIGNÍCH PÍŠTĚLÍ JÍCNU KRYTÝMI BIODEGRADABILNÍMI STENTY- PRVNÍ VÝSLEDKY

Marie Černá, Martin Köcher, Vlastimil Válek, René Aujeský, Čestmír Neoral, Tomáš Andrašina, Jiří Pánek , Shankari Mahathmakanthi, Jiří Kozák

Původní práce
PERKUTÁNNÍ RADIOFREKVENČNÍ ABLACE RENÁLNÍCH TUMORŮ - PĚT LET ZKUŠENOSTÍ TÉTO MINIINVAZIVNÍ TERAPIE

Petr Hoffmann, Petr Dvořák, Pavel Navrátil, Petr Moravek, Hynek Šafránek, Petra Cibereová, Jan Raupach

Původní práce
LÉČBA BENIGNÍCH STRIKTUR JÍCNU REZISTENTNÍCH NA BALÓNKOVOU DILATACI BIODEGRADABILNÍMI STENTY

Martin Köcher, Vlastimil Válek, Marie Černá, Jiří Kozák, Čestmír Neoral, René Aujeský, Tomáš Andrašina

contents

Original article
ENDOVASCULARTHERAPY OF JUXTARENAL ABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS BY FENESTRATED STENTGRAFTS - MID-TERM RESULTS

Martin Köcher, Petr Utíkal, Marie Černá, Petr Bachleda, Jiří Kozák, Petr Dráč, Stanislav Buřval

Original article
ENDOVASCULARTREATMENT OF DESCENDINGTHORACIC AORTA AND AORTIC ARCH DISEASES - A 10YEAR EXPERIENCE

Jan Raupach, Miroslav Lojík, Jan Vojáček, Alexander Ferko, Antonín Krajina, Jan Harrer, Martin Tuna, Vendelín Chovanec, Radovan Malý, Pavel Ryška, Ondřej Renc, Petr Hoffmann

Original article
TREATMENT OF BENIGN ESOPHAGEAL FISTULAE BY COVERED BIODEGRADABLE STENTS - THE FIRST RESULTS

Marie Černá, Martin Köcher, Vlastimil Válek, René Aujeský, Čestmír Neoral, Tomáš Andrašina, Jiří Pánek , Shankari Mahathmakanthi, Jiří Kozák

Original article
PERCUTANEOUS RADIOFREQUENCY ABLATION OF THE RENALTUMORS - FIVE YEARS EXPERIENCE WITH MINIMALLY INVASIVE THERAPY

Petr Hoffmann, Petr Dvořák, Pavel Navrátil, Petr Moravek, Hynek Šafránek, Petra Cibereová, Jan Raupach

Original article
THE TREATMENTOF BENIGN OESOPHAGEAL STRICTURES RESISTANTTOTHE BALLOON DILATION BY BIODEGRADABLE STENTS

Martin Köcher, Vlastimil Válek, Marie Černá, Jiří Kozák, Čestmír Neoral, René Aujeský, Tomáš Andrašina