Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 3, září 2011, ročník 65


obsah

Původní práce
18F-FDG-PET/CTU RENÁLNÍHO KARCINOMU

Jiří Ferda, Eva Ferdova, Milan Hora, Ondřej Hes

Původní práce
18F-FDG PET/CT U PACIENTŮ S MALIGNÍMI NEUROENDOKRINNÍMI NÁDORY

Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček, Hana Švébišová, Zdeněk Fryšák, Radim Formánek, Eva Buriánková

Původní práce
NOVÝ SOFTWARE PRO DYNAMICKOU SCINTIGRAFII LEDVIN

Otto Lang, Irena Komorousová

Původní práce
ZMĚNY ROZMĚRŮ III. KOMORY PO ENDOSKOPICKÉ OPERACI*

Jan Chrastina, Zdeněk Novák, Ivo Říha, Věra Feitová

Původní práce
MORFOLOGICKÉ NÁLEZY U NEMOCNÝCH S NEUROLUPUSEM S KLINICKÝM PROJEVEM IKTU

Věra Peterová, Miroslav Kron, Antonie Vojtěchová, Kamila Peterová, Ctibor Dostál, DanaTegzová, Radka Svobodová

contents

Original article
18F-FDG-PET/CT IN RENAL-CELL CARCINOMA

Jiří Ferda, Eva Ferdova, Milan Hora, Ondřej Hes

Original article
CONTRAST-ENHANCED 18F-FDG PET/CT IN PATIENTS WITH METASTATIC MALIGNANT NEUROENDOCRINETUMORS

Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček, Hana Švébišová, Zdeněk Fryšák, Radim Formánek, Eva Buriánková

Original article
THE NEW SOFTWARE FOR DYNAMIC RENAL SCINTIGRAPHY

Otto Lang, Irena Komorousová

Original article
CHANGES INTHE DIAMETERS OFTHETHIRDVENTRICLE AFTER ENDOSCOPIC SURGERY

Jan Chrastina, Zdeněk Novák, Ivo Říha, Věra Feitová

Original article
MORPHOLOGICAL FINDINGS IN NEUROLUPUS PATIENTS WITH SYMPTOMATIC STROKE

Věra Peterová, Miroslav Kron, Antonie Vojtěchová, Kamila Peterová, Ctibor Dostál, DanaTegzová, Radka Svobodová