Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 4, prosinec 2011, ročník 65


obsah

Původní práce
ZOBRAZENÍ CÉVNÍHO ZÁSOBENÍ NÁDORŮ LEDVIN KONTRASTNÍ MR ANGIOGRAFIÍ POMOCÍ 3T MRI

Jiří Ferda, Milan Hora, Hynek Mírka, Viktor Eret, Jan Kastner, Jan Baxa, Boris Kreuzberg

Kazuistika
PSEUDOMYXOM PERITONEA

Michal Žáčik, Tatiana Kacvinská, Blanka Pernická, Markéta Pospíšková, Jiří Palíšek

Původní práce
VLIV PŘÍTOMNOSTI VÁPNÍKU V KORONÁRNÍM ŘEČIŠTI NA SRDEČNÍ FUNKCE

Aleš Neumann, Šárka Bohatá, Miloš Keřkovský, Tomáš Pavlík

Přehledový článek
PATOLOGICKÉ STAVY STREDNÉHO UCHA V CT A MR OBRAZE

Katarína Slávikova, Zuzana Bilická, Zuzana Kabátová, Milan Profant

Přehledový článek
POSTAVENIE ZOBRAZOVACÍCH METÓD PRED KOCHLEÁRNOU IMPLANTÁCIOU

Katarína Slávikova, Zuzana Bilická, Zuzana Kabátová, Milan Profant

Kazuistika
PARANEOPLASTICKÁ LIMBICKÁ ENCEFALITIDA

Jiří Jandura, Pavel Ryška, Jan Žižka, Ľudovít Klzo, Pavel Eliáš, Petr Štěpán, Jaroslav Adamkov

Jazykový koutek
ZKRATKY

contents

Original article
IMAGING OFTHE VASCULAR SUPPLY IN RENALL TUMORS USING THE CONTRAST ENHANCED MAGNETIC RESONANCE ANGIOGRAPHY ON 3T MR SYSTEM

Jiří Ferda, Milan Hora, Hynek Mírka, Viktor Eret, Jan Kastner, Jan Baxa, Boris Kreuzberg

Original article
CHEMICAL ANALYSIS OF KIDNEY STONES USING DUAL-ENERGY CT-OUR EXPERIENCE

Alena Bednářová, Jiří Ferda, Boris Kreuzberg, Jiří Klečka, Milan Hora

Case report
PSEUDOMYXOMA PERITONEI

Michal Žáčik, Tatiana Kacvinská, Blanka Pernická, Markéta Pospíšková, Jiří Palíšek

Original article
EFFECT OFTHE PRESENCE OF CALCIUM IN THE CORONARY ARTERIESTOTHE CARDIAC FUNCTION

Aleš Neumann, Šárka Bohatá, Miloš Keřkovský, Tomáš Pavlík

Review
THE ROLE OF IMAGING MODALITIES IN COCHLEAR IMPLANT PLANING

Katarína Slávikova, Zuzana Bilická, Zuzana Kabátová, Milan Profant

Case report
PARANEOPLASTIC LIMBIC ENCEPHALITIS

Jiří Jandura, Pavel Ryška, Jan Žižka, Ľudovít Klzo, Pavel Eliáš, Petr Štěpán, Jaroslav Adamkov