Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 1, duben 2012, ročník 66


obsah

Původní práce
ZOBRAZENÍ PROSTATY NA 3T MRI U NEMOCNÝCH SE ZVÝŠENOU HLADINOU PSA

Jiří Ferda, Milan Hora, Ondřej Hes, Jan Kastner, Eva Ferdova, Hynek Mírka, Jan Baxa, Filip Heidenreich, Jindřich Fínek, Boris Kreuzberg

Původní práce
PRVNÍ ZKUŠENOSTI S HYBRIDNÍ ITERATIVNÍ TECHNIKOU IDOSE PRI CT VYŠETŘOVÁNÍ MOZKŮ U DĚTÍ, ADOLESCENTŮ A DOSPĚLÝCH

Igor Jíra, Petr Ouředníček, Jarmila Skotáková, PetrWalek, Tomáš Jatel, Jan Jiří

Přehledový článek
INTRAVENTRIKULÁRNÍ TUMORY U DĚTÍ

Jarmila Skotáková, Marcela Charvátová, Vlastirad Mach, Jan Šenkyřík, JiříVentruba, Zdeněk Mackerle, Zdeněk Pavelka, Karel Zitterbart

Kazuistika
OTOGENNÍZÁNĚTLIVÉ NITROLEBNI KOMPLIKACE - PATOGENEZE, SOUČASNÝ POHLED NA DIAGNOSTIKU A LÉČBU

Jana Dědková, Viktor Chrobok, Pavel Eliáš, Jan Žižka, Zdeněk Bělobrádek

contents

Original article
PROSTATE IMAGING WITH 3TMRI IN PATIENS WITH ELEVATED PSA LEVELS

Jiří Ferda, Milan Hora, Ondřej Hes, Jan Kastner, Eva Ferdova, Hynek Mírka, Jan Baxa, Filip Heidenreich, Jindřich Fínek, Boris Kreuzberg

Original article
THE FIRST EXPERIENCE WITH A HYBRID ITERATIVE RECONSTRUCTION TECHNIQUE IDOSE IN BRAIN CT IMAGING IN CHILDREN, ADOLESCENTS AND ADULTS

Igor Jíra, Petr Ouředníček, Jarmila Skotáková, PetrWalek, Tomáš Jatel, Jan Jiří

Review
INTRAVENTRICULAR TUMORS IN CHILDREN

Jarmila Skotáková, Marcela Charvátová, Vlastirad Mach, Jan Šenkyřík, JiříVentruba, Zdeněk Mackerle, Zdeněk Pavelka, Karel Zitterbart