Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 2, květen 2012, ročník 66


obsah

Původní práce
ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA PLICNÍCH ARTERIOVENÓZNÍCH ZKRATŮ

Antonín Krajina, Vladimír Koblížek, Miroslav Lojík, Jan Raupach, Vendelín Chovanec, Ondřej Renc, Eva Plodrová, Jan Hájek, Leo Steinhart

Kazuistika
ANOMÁLNĚ ODSTUPUJÍCÍ BRONCHIÁLNÍ TEPNA JAKO ZDROJ MASIVNÍ HEMOPTÝZY - CT DIAGNOSTIKA A ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA

Vendelín Chovanec, Miroslav Lojík, Jan Raupach, Vladimír Koblížek, Jiří Máslo, Ondřej Renc, Antonín Krajina

Přehledový článek
SOUČASNÝ STAV V DIAGNOSTICE PRIMÁRNÍHO HYPERALDOSTERONISMU

Filip Čtvrtlík, Martin Köcher, Marie Černá, Jan Václavík, Igor Hartmann

Původní práce
RADIOLOGICKY ZAVÁDĚNÉ CENTRÁLNÍ ŽILNÍ PORTY URČENÉ K VYSOKORYCHLOSTNÍMU PODÁNÍ KONTRASTNÍ LÁTKY, TZV. POWER NEBO CT PORTY - NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI

Jan Hájek, Vendelín Chovanec, Antonín Krajina, Ondřej Renc , Jan Raupach Ladislav Slováček, Ilona Merglová, Petra Hanousková, Martin Pilař, Silvie Kašová, Jana Lerchová

Původní práce
POZDNÍ KOMPLIKACE A REINTERVENCE PO IMPLANTACI STENTGRAFTU PRO SUBRENÁLNÍ ANEURYZMA BŘIŠNÍ AORTY

Marie Černá, Martin Köcher, Petr Utíkal, Petr Dráč, Petr Bachleda, Stanislav Buřval, Jana Zapletalová

Doporučený postup
KONSENZUS OHLEDNĚ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO ZVYŠOVÁNÍ KVALITY LÉČBY INSUFICIENCE POVRCHNÍCH ŽIL DOLNÍCH KONČETIN ENDOVENÓZNÍ TERMÁLNÍ ABLACÍ ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ SOCIETY OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY, CARDIOVASCULAR INTERVENTIONAL RADIOLOGICAL SOCIETY OF EUROPE, AMERICAN COLLEGE OF PHLEBOLOGY A CANADIAN INTERVENTIONAL RADIOLOGY ASSOCIATION

Neil M. Khilnani, Clement J. Grassi, Sanjoy Kundu, Horacio R. D´Agostino, Arshad Ahmed Khan, J. Kevin McGraw, Donald L. Miller, Steven F. Millward, Robert B. Osnis, Darren Postoak, Cindy Kaiser Saiter, Marc S. Schwartzberg, Timothy L. Swan, SureshVedantham, Bret N. Wiechmann, Laura Crocetti, John F. Cardella, Robert J. Min

contents

Original article
ENDOVASCULAR TREATMENT OF PULMONARY ARTERIOVENOUS SHUNTS

Antonín Krajina, Vladimír Koblížek, Miroslav Lojík, Jan Raupach, Vendelín Chovanec, Ondřej Renc, Eva Plodrová, Jan Hájek, Leo Steinhart

Case report
CT ANGIOGRAPHY AND PERCUTANEOUS EMBOUZATION OF ANOMALOUS BRONCHIAL ARTERY IN PATIENT WITH MASSIVE HEMOPTYSIS

Vendelín Chovanec, Miroslav Lojík, Jan Raupach, Vladimír Koblížek, Jiří Máslo, Ondřej Renc, Antonín Krajina

Review
STATE OF THE ART IN DIAGNOSING PRIMARY HYPERALDOSTERONISM

Filip Čtvrtlík, Martin Köcher, Marie Černá, Jan Václavík, Igor Hartmann

Original article
RADIOLOGICAL IMPLANTATION OF POWEF-INJECTABLE CENTRAL VENOUS PORT SYSTEMS - FIRST EXPERIENCE

Jan Hájek, Vendelín Chovanec, Antonín Krajina, Ondřej Renc , Jan Raupach Ladislav Slováček, Ilona Merglová, Petra Hanousková, Martin Pilař, Silvie Kašová, Jana Lerchová

Original article
LATE COMPLICATIONS AND REINTERVENTIONS AFTER STENTGRAFT IMPLANTATION FOR SUBRENAL AORTIC ABDOMINAL ANEURYSM

Marie Černá, Martin Köcher, Petr Utíkal, Petr Dráč, Petr Bachleda, Stanislav Buřval, Jana Zapletalová