Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 3, říjen 2012, ročník 66


obsah

Přehledový článek
ONEMOCNĚNÍ PARENCHYMU LEDVIN U DĚTÍ

Zdeňka Ráčilová, Jarmila Skotáková, Ivana Červinková, Marcela Charvátová, Denisa Pavlovská, Zdeněk Pavlovský

Přehledový článek
ZOBRAZENÍ SOLIDNÍCH NÁDORŮ LEDVIN

Jiří Ferda, Jan Kastner, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Jan Baxa, Milan Hora, Ondřej Hes, Jindřich Fínek, Boris Kreuzberg

Přehledový článek
STAGING UROTELIÁLNÍCH NÁDORŮ

Jiří Ferda, Jan Kastner, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Jan Baxa, Milan Hora, Ondřej Hes, Jindřich Fínek, Boris Kreuzberg

Přehledový článek
ZOBRAZENÍ KARCINOMU PROSTATY NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI - NAŠE ZKUŠENOSTI

Jiří Ferda, Jan Kastner, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Milan Hora, Ondřej Hes, Jindřich Fínek, Boris Kreuzberg

Přehledový článek
CT ZOBRAZENÍ SRDCE

Jiří Weichet, Hana Malíková, Jan Balák

Přehledový článek
NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE

Milan Kamínek

Kazuistika
ANGIOINVAZIVNÍ PUČNÍ ASPERGILÓZA PŘI KORTIKOTERAPII

Lukáš Hrdina, Eva Čecháková, Filip Čtvrtlík, Stanislav Buřval, Barbora Remeníková

contents

Review
DISEASES OF THE RENAL PARENCHYMA IN CHILDREN

Zdeňka Ráčilová, Jarmila Skotáková, Ivana Červinková, Marcela Charvátová, Denisa Pavlovská, Zdeněk Pavlovský

Review
IMAGING OF SOLID KIDNEY TUMORS

Jiří Ferda, Jan Kastner, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Jan Baxa, Milan Hora, Ondřej Hes, Jindřich Fínek, Boris Kreuzberg

Review
STAGING OF THE UROTHELIAL TUMORS

Jiří Ferda, Jan Kastner, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Jan Baxa, Milan Hora, Ondřej Hes, Jindřich Fínek, Boris Kreuzberg

Review
MOELCULAR IMAGING OFTHE PROSTATIC CARCINOMA - OUR EXPERIENCE

Jiří Ferda, Jan Kastner, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Milan Hora, Ondřej Hes, Jindřich Fínek, Boris Kreuzberg

Review
CARDIAC CT IMAGING

Jiří Weichet, Hana Malíková, Jan Balák

Case report
ANGIOINVASIVE PULMONARY ASPERGILLOSIS DEVELOPED IN THE COURSE OF CORTICOTHERAPHY

Lukáš Hrdina, Eva Čecháková, Filip Čtvrtlík, Stanislav Buřval, Barbora Remeníková