Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 4, prosinec 2012, ročník 66


obsah

Přehledový článek
FRAKTURY DLOUHÝCH KOSTÍ U DĚTÍ

Jarmila Skotáková, Vladimír Bartl, Marcela Charvátová, Zdeňka Ráčilová, Lucie Dohnalová

Původní práce
ROLE MAGNETICKÉ REZONANCE VE VYŠETŘOVÁNÍ SPORTOVNÍCH ÚRAZŮ

Jan Kastner, Jiří Ferda, Boris Kreuzberg, Václav Karnos, Petr Nepraš

Původní práce
ZMĚNY OSTEOBLASTICKÉ AKTIVITY NA 18F-NaF-PET/CTU NEMOCNÝCH S LÉČENÝM KARCINOMEM PROSTATY

Eva Ferdová, Jiří Ferda, Jindřich Fínek, Luboš Holubec jr., Boris Kreuzberg,

Původní práce
TARZÁLNÍ KOALICE

Jindra Brtková, Petra Jiříčková

Původní práce
ROLE HYBRIDNÍCH ZOBRAZOVACÍCH METOD V DETEKCI SKRYTÉHO PYOGENNÍHO ZÁNĚTU MUSKULOSKELETÁLNÍHO APARÁTU U NEMOCNÝCH V SEPTICKÉM STAVU

Jiří Ferda, Eva Ferdova, Alexander Malán, Jan Záhlava, Jan Baxa, Martin Matějovič, Boris Kreuzberg

Přehledový článek
DIAGNOSTIKA NÁDORŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

Hynek Mírka, Jiří Ferda, Jan Kastner, Boris Kreuzberg, Tomáš Pavelka, Michal Michal

Kazuistika
SYNOVIÁLNÍ SARKOM JAKO PŘÍČINA ILEOFEMORÁLNÍ TROMBÓZY

Michal Dvořák, Alena Štouračová, Jakub Hustý, Marek Mechl

Původní práce
ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ A MAGNETICKÁ REZONANCE ČELISTNÍCH KLOUBŮ

Andrea Šprláková-Puková, Alena Štouračová, Miloš Keřkovský, Ondřej Liberda, Vojtěch Peřina, Karel Bartušek, Zdenek Smékal, Ondřej Šmirg

contents

Review
FRACTURES OF FONG BONES IN CHILDREN

Jarmila Skotáková, Vladimír Bartl, Marcela Charvátová, Zdeňka Ráčilová, Lucie Dohnalová

Original article
A ROLE OF THE MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE ASSESSMENT OF THE SPORT INJURIES

Jan Kastner, Jiří Ferda, Boris Kreuzberg, Václav Karnos, Petr Nepraš

Original article
CHANGES OF THE OSTEOBLASTIC ACTIVITY ON 18F-NaF-PET/CT IN PATIENTS WITH TREATED PROSTATIC CARCINOMA

Eva Ferdová, Jiří Ferda, Jindřich Fínek, Luboš Holubec jr., Boris Kreuzberg,

Original article
TARSAL COALITION

Jindra Brtková, Petra Jiříčková

Original article
A ROLE OF HYBRID IMAGING METHODS IN THE DETECTION OF OCCULT PYOGENOUS MUSCULOSKELETAL INFLAMMATIONS IN PATIENTS IN SEPTIC STATE

Jiří Ferda, Eva Ferdova, Alexander Malán, Jan Záhlava, Jan Baxa, Martin Matějovič, Boris Kreuzberg

Review
DIAGNOSTIC IMAGING OFTHE SOFTTISSUETUMORS USING MAGNETIC RESONANCE

Hynek Mírka, Jiří Ferda, Jan Kastner, Boris Kreuzberg, Tomáš Pavelka, Michal Michal

Case report
SYNOVIAL SARCOMA AS A CAUSE OF ILEOFEMORAL DEEP VENOUS THROMBOSIS

Michal Dvořák, Alena Štouračová, Jakub Hustý, Marek Mechl

Original article
ULTRASOUND AND MAGNETIC RESONANCE OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS

Andrea Šprláková-Puková, Alena Štouračová, Miloš Keřkovský, Ondřej Liberda, Vojtěch Peřina, Karel Bartušek, Zdenek Smékal, Ondřej Šmirg