Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 1, duben 2013, ročník 67


obsah

Původní práce
PREBIOPTICKÉ ZOBRAZENÍ GLIOMŮ POMOCÍ PET/CT S PODÁNÍM 18F-FLUOROTHYMIDINU

Jiří Ferda, Eva Ferdova, Karel Mařík, Jan Mraček, Ondřej Hes

Původní práce
VYUŽITÍ KONTRASTNÍHO ULTRAZVUKU V DIAGNOSTICE AKTIVITY CROHNOVY NEMOCI

Jakub Hustý, Daniel Bartušek, Vlastimil Válek, Markéta Smělá Vladimír Zbořil, Lucie Prokopová

Původní práce
VYUŽITÍ ULTRAZVUKU U PACIENTŮ S CELIAKIÍ

Markéta Smělá, Daniel Bartušek, Vlastimil Válek, Jakub Hustý, Zbyněk Bortlíček

Původní práce
ZOBRAZENÍ KARCINOIDNÍCH NÁDORŮ POMOCÍ PET/CT S PODÁNÍM 18F-FLUORODIHYDROXYFENYLALANINU

Eva Ferdová, Jiří Ferda, Jan Baxa, Jindřich Fínek, Luboš Holubec jr., Tomáš Skalický, Vladislav Třeška, Boris Kreuzberg

Původní práce
18F-FDG PET A PET/CT VYŠETŘENÍ V ČASNÉ DIAGNOSTICE OBROVSKOBUNĚČNÉ ARTERITIDY - SOUBOR 39 PACIENTŮ

Zdeněk Řehák, Zdeněk Fojtík, Petr Szturz, Zbyněk Bortlíček, Jana Eremiášová, Jaroslav Staníček, Karol Bolčák, Petr Opletal, Renata Koukalová, Iva Neveselá, Jiří Vašina, Jiří Prášek, Iva Kielkowská, Petr Němec

contents

Original article
PRE-BIOPTICAL IMAGING OF GLIOMAS USING PET/CT WITH APPLICATION OF 18F-FLUOROTHYMIDINE

Jiří Ferda, Eva Ferdova, Karel Mařík, Jan Mraček, Ondřej Hes

Original article
ASSESSMENT OF CROHN'S DISEASE ACTIVITY WITH CONTRAST ENHANCED ULTRASOUND

Jakub Hustý, Daniel Bartušek, Vlastimil Válek, Markéta Smělá Vladimír Zbořil, Lucie Prokopová

Original article
ULTRASOUND IN PATIENTS WITH CELIAC DISEASE

Markéta Smělá, Daniel Bartušek, Vlastimil Válek, Jakub Hustý, Zbyněk Bortlíček

Original article
IMAGING OF THE CARCINOIDTUMORS USING PET/CT WITH APPLICATION OF 18F-FLUORODIHYDROXYPHENYLALANINE

Eva Ferdová, Jiří Ferda, Jan Baxa, Jindřich Fínek, Luboš Holubec jr., Tomáš Skalický, Vladislav Třeška, Boris Kreuzberg

Original article
18F-FDG PET AND PET/CT EXAMINATIONS IN EARLY DIAGNOSIS OF GIANT CELL ARTERITIS - A COHORT OF 39 PATIENTS

Zdeněk Řehák, Zdeněk Fojtík, Petr Szturz, Zbyněk Bortlíček, Jana Eremiášová, Jaroslav Staníček, Karol Bolčák, Petr Opletal, Renata Koukalová, Iva Neveselá, Jiří Vašina, Jiří Prášek, Iva Kielkowská, Petr Němec