Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 2, květen 2013, ročník 67


obsah

Původní práce
DLOUHODOBÁ PRŮCHODNOST TRANSJUGULÁRNÍ INTRAHEPATÁLNÍ PORTOSYSTÉMOVÉ SPOJKY (TIPS) U NEMOCNÝCH S TROMBÓZOU JATERNÍCH ŽIL

Ondřej Renc, Antonín Krajina, Petr Hůlek, Miroslav Lojík, Jan Raupach, Vendelín Chovanec, Václav Jirkovský, Tomáš Fejfar, Václav Šafka2,3, Oldřich Pozler, Petr Dulíček, Eva Čermáková, Vanda Machová

Kazuistika
PERKUTÁNNÍ LÉČBA STEAL SYNDROMU RUKY S A-V ZKRATEM

Jan Kaván, Jiří Křivánek, Marcela Slavíková, Andrea Kmentová

Původní práce
POZDNÍ ENDOLEAK II.TYPU PO IMPLANTACI STENTGRAFTU PRO SUBRENÁLNÍ ANEURYZMA BŘIŠNÍ AORTY

Marie Černá, Martin Köcher, Petr Utíkal, Petr Dráč, Vojtěch Prášil, Petr Bachleda, Stanislav Buřval, Jana Zapletalová

Původní práce
PET/CT S APLIKACÍ 18F-FLUOROCHOLINU - PRVNÍ ZKUŠENOSTI S KONTROLOU EFEKTU LÉČBY HEPATOCELULÁRNÍHO KARCINOMU TRANSARTERIÁLNÍ EMBOLIZACÍ

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Petr Duras, Hynek Mírka, Jan Baxa, Ondřej Daum, Tomáš Skalický, Vladislav Třeška

Kazuistika
ENDOBRONCHIÁLNÍ LÉČBA PLICNÍHO EMFYZÉMU

Eva Kočová, Vladimír Koblížek, Jiří Rúta, Vladimír Bartoš

contents

Original article
LONG-TERM PATENCY OF TRANSJUGULAR INTRAHEPATIC PORTOSYSTEMIC SHUNT (TIPS) IN PATIENTS WITH HEPATIC VEIN THROMBOSIS

Ondřej Renc, Antonín Krajina, Petr Hůlek, Miroslav Lojík, Jan Raupach, Vendelín Chovanec, Václav Jirkovský, Tomáš Fejfar, Václav Šafka2,3, Oldřich Pozler, Petr Dulíček, Eva Čermáková, Vanda Machová

Case report
PERCUTANEOUS TREATMENT OF STEAL SYNDROME OF HAND WITH A-V SHUNT

Jan Kaván, Jiří Křivánek, Marcela Slavíková, Andrea Kmentová

Original article
LATE ENDOLEAKTYPE II AFTER STENTGRAFT IMPLANTATION FOR SUBRENAL AORTIC ABDOMINAL ANEURYSM

Marie Černá, Martin Köcher, Petr Utíkal, Petr Dráč, Vojtěch Prášil, Petr Bachleda, Stanislav Buřval, Jana Zapletalová

Original article
PET/CT WITH THE APPLICATION OF 18F-FLUOROCHOLINE - THE FIRST EXPERIENCE WITH THERAPY RESPONSE ASSESSMENT AFTER TRANS-ARTERIAL EMBOLISATION OFTHE HEPATOCELLULAR CARCINOMA

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Petr Duras, Hynek Mírka, Jan Baxa, Ondřej Daum, Tomáš Skalický, Vladislav Třeška

Case report
ENDOBRONCHIAL TREATMENT OF THE LUNG EMPHYSEMA

Eva Kočová, Vladimír Koblížek, Jiří Rúta, Vladimír Bartoš