Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 4, prosinec 2013, ročník 67


obsah

Původní práce
SOUČASNÝ POHLED NA INDIKACE A IVU U DĚTÍ

Zdeňka Ráčilová, Igor Jíra, Jarmila Skotáková

Přehledový článek
ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ LEDVIN A MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U DĚTÍ

Lenka Bakaj Zbrožková, Kamila Michálková, Filip Čtvrtlík

Přehledový článek
INFEKCE MOČOVÝCH CEST U DĚTÍ V ULTRAZVUKOVÉM OBRAZU

Lenka Bakaj Zbrožková, Kamila Michálková, Hana Flögelová

Přehledový článek
SOUČASNÝ POHLED NA INDIKACE A PROVEDENÍ CT MOČOVÉHO SYSTÉMU U DĚTÍ

Igor Jíra, Zdeňka Ráčilová, Jarmila Skotáková

Původní práce
MAGNETICKÁ REZONANCE V DIAGNOSTICE SYNDROMU KLIPPEL-TRENAUNAY

Marcela Charvátová, Renata Faberová, Ladislav Plánka, Andrea Šprláková-Puková, Jarmila Skotáková

Kazuistika
INTRAMUSKULÁRNÍ HEMANGIOM

Ivana Červinková, Jarmila Skotáková, Zdeněk Pavlovský

Kazuistika
VÝTOK Z UCHA PŘÍZNAK ZHOUBNÉHO NÁDORU SPÁNKOVÉ KOSTI

Jana Dědková, Viktor Chrobok, Zdeněk Bělobrádek

contents

Original article
THE CURRENT VIEW ON INDICATIONS AND IVU IN CHILDREN

Zdeňka Ráčilová, Igor Jíra, Jarmila Skotáková

Original article
MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE DIAGNOSIS OF KLIPPEL-TRENAUNAY SYNDROME

Marcela Charvátová, Renata Faberová, Ladislav Plánka, Andrea Šprláková-Puková, Jarmila Skotáková

Case report
INTRAMUSCULAR HEMANGIOMA

Ivana Červinková, Jarmila Skotáková, Zdeněk Pavlovský

Case report
EAR DISCHARGE AS A SYMPTOM OF A MALIGNANT TUMOR OFATEMPORALBONE

Jana Dědková, Viktor Chrobok, Zdeněk Bělobrádek