Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 3, říjen 2014, ročník 68


obsah

Přehledový článek
EXTRAKARDIÁLNÍ NÁLEZY U CT SRDCE

Lukáš Lambert, Lucie Šimáková, Petr Kuchyňka, Jan Daneš

Přehledový článek
ANATOMIE HLUBOKÝCH KRČNÍCH PROSTORŮ

Lukáš Mikšík, Jiří Lisý, Pavlína Polášková, Aleš Kavka, Miloslav Roček

Přehledový článek
ZOBRAZENÍ SLINNÝCH ŽLÁZ MAGNETICKOU REZONANCÍ

Jiří Lisý, Michal Zábrodský, Vít Campr, Martin Kuchař, Renata Pipková, Jan Bouček, Lukáš Mikšík, Kristina Straková, Zuzana Bejlková

Přehledový článek
PROCES MYELINIZACE MOZKU U DĚTÍ A JEHO DIAGNOSTIKA POMOCÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD

Martin Kynčl, Blanka Prosová, Eliška Mlynářové Martina, Ptáčníkova

contents

Review
EXTRACARDIAC FINDINGS IN CARDIAC CT

Lukáš Lambert, Lucie Šimáková, Petr Kuchyňka, Jan Daneš

Review
ANATOMY OF DEEP NECK SPACES

Lukáš Mikšík, Jiří Lisý, Pavlína Polášková, Aleš Kavka, Miloslav Roček

Review
MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF SALIVARY GLANDS

Jiří Lisý, Michal Zábrodský, Vít Campr, Martin Kuchař, Renata Pipková, Jan Bouček, Lukáš Mikšík, Kristina Straková, Zuzana Bejlková

Review
THE PROCESS OF MYELINATION OFTHE BRAIN IN CHILDREN AND ITS DIAGNOSIS USING IMAGING METHODS

Martin Kynčl, Blanka Prosová, Eliška Mlynářové Martina, Ptáčníkova