Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 4, prosinec 2014, ročník 68


obsah

Původní práce
HODNOCENÍ PLICNÍ HYPERTENZE NA SKIAGRAMU HRUDNÍKU A HRCT PLIC U NEMOCNÝCH S  CHRONICKÝM PLICNÍM ONEMOCNĚNÍM

Jan Brožík, Vladimír Bartoš, Eva Kočová, Leo Steinhart, Martin Slanina, Pavel Eliáš

Kazuistika
MR VYŠETŘENÍ PENISU U PACIENTA S PRIAPISMEM

Martin Mašek, Andrea Burgetová, Manuela Vaněčková, Vladimír Černý, Tomáš Hanuš, Radim Kočvara, Libor Zámečník

Kazuistika
lgG4 ASOCIOVANÁ PANKREATITIDA A CHOLANGOITIDA

Jiří Vaňásek, Petr Hoffmann, Jan Laco, Dimitar Hadži-Nikolov, Rudolf Repák, Tomáš Vaňásek

Přehledový článek
RENTGENOVÉ ZOBRAZOVACIE VYŠETRENIA U PACIENTOV S PECTUS EXCAVATUM

Martin Lučenič, Miroslav Janík, Peter Juhos, Roman Benej, Svetozár Harušiak

Původní práce
KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP KE SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ PO AKUTNÍ MYOKARDITIDĚ S VYUŽITÍM MAGNETICKÉ REZONANCE - PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY

Jakub Šedivý, Jan Baxa, Milan Hromádka, Táňa Matoušková, Richard Rokyta, Jiří Ferda

contents

Original article
PULMONARY HYPERTENSION EVALUATION ON CHEST RADIOGRAPH AND HRCT OF THE LUNGS IN PATIENTS WITH CHRONIC PULMONARY DISEASE

Jan Brožík, Vladimír Bartoš, Eva Kočová, Leo Steinhart, Martin Slanina, Pavel Eliáš

Case report
MRI OF THE PENIS IN THE MANAGEMENT OF A PATIENT PRESENTING WITH PRIAPISM

Martin Mašek, Andrea Burgetová, Manuela Vaněčková, Vladimír Černý, Tomáš Hanuš, Radim Kočvara, Libor Zámečník

Case report
lgG4 ASSOCIATED PANCREATITIS AND CHOLANGITIS

Jiří Vaňásek, Petr Hoffmann, Jan Laco, Dimitar Hadži-Nikolov, Rudolf Repák, Tomáš Vaňásek

Review
RADIOLOGICAL EVALUATION IN PATIENTS WITH PECTUS EXCAVATUM

Martin Lučenič, Miroslav Janík, Peter Juhos, Roman Benej, Svetozár Harušiak

Original article
COMPREHENSIVE APPROACH TO FOLLOW-UP OF PATIENTS AFTER ACUTE MYOCARDITIS INCLUDING MAGNETIC RESONANCE - PRELIMINARY RESULTS

Jakub Šedivý, Jan Baxa, Milan Hromádka, Táňa Matoušková, Richard Rokyta, Jiří Ferda

Original article
THE RADIATION EXPOSURE OF WORKERS

Jana Hudzietzová, Marko Fülöp, Jozef Sabol, Jiří Doležal

Original article
FREQUENCY AND DIAGNOSTICS OF UNILATERAL AND BILATERAL KIDNEY INVOLVEMENT IN ACUTE PYELONEPHRITIS IN CHILDREN

Zuzana Lysá, Oľga Červeňová, Andrea Černianska, Daniela Miklovičová