Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 2, květen 2015, ročník 69


obsah

Původní práce
ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA ANEURYSMATU POPLITEÁLNÍ TEPNY STENTGRAFTEM - ČASNÉ VÝSLEDKY

Marie Černá, Martin Köcher, Ondřej Hrbáček, Jana Zapletalová, Vojtěch Prášil, Martin Hazinger, Petr Bachleda, Petr Utíkal, Petr Dráč, Pavel Xinopulos, Jana Janečková, Jiří Herman, Zdeněk Sekanina

Kazuistika
SYMPTOMATICKÁ STENÓZA JATERNÍ ŽÍLY

Pavla Čabelková, Antonín Krajina, Vendelín Chovanec, Ondřej Renc, Petr Hůlek, Radan Brůha

Původní práce
PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ S HEPATOCELULÁRNÍM KARCINOMEM LÉČENÝCH TRANSARTERIÁLNÍ CHEMOEMBOLIZACÍ S DRUG-ELUTING BEADS

Monika Staňková, Tomáš Andrašina, Jaroslav Sedmík, Vlastimil Válek, Lenka Ostřížková, Štěpán Tuček

Původní práce
ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA RUPTURY ANEURYSMATU ABDOMINÁLNÍ AORTY A ANEURYSMATU SPOLEČNÉ KYČELNÍ TEPNY

Martin Köcher, Petr Utíkal, Petr Dráč, Marie Černá, Petr Bachleda, Vojtěch Prášil, Martin Hazlinger

Původní práce
SPECIÁLNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY PRO INTERVENČNÍ RADIOLOGII - PRVNÍ ZKUŠENOSTI

Kateřina Daníčková, Radek Pádr, Dáša Chmelová, Miloslav Roček

Přehledový článek
TRANSARTERIÁLNÍ CHEMOEMBOLIZACE JATER - TECHNICKÉ PROBLÉMY A KOMPLIKACE VÝKONU

Jakub Hustý, Jaroslav Boudný, Vlastimil Válek, Tomáš Andrašina

Původní práce
IREVERZIBILNÍ ELEKTROPORACE (IRE) NÁDORŮ

Josef Hořejš, Zdeněk Krška, David Hoskovec, Lukáš Lambert, Vladimír Černý, Jiří Jahoda, Luboš Petruželka, Tomáš Krechler, Petr Kříž

Původní práce
ULTRASONOGRAFICKY A STEREOTAKTICKY NAVIGOVANÉ CORE-CUT BIOPSIE PRSU - RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA DAT PRACOVIŠTĚ FN BRNO

Hana Petrášová, Radka Šlaisová, Eva Jandáková, Světlana Dujsíková, Karel Dvořák

Nekrolog
JIŘÍ J. VÍTEK

contents

Original article
ENDOVASCULAR TREATMENT OF POPLITEAL ARTERY ANEURYSM WITH STENTGRAFT - EARLY RESULTS

Marie Černá, Martin Köcher, Ondřej Hrbáček, Jana Zapletalová, Vojtěch Prášil, Martin Hazinger, Petr Bachleda, Petr Utíkal, Petr Dráč, Pavel Xinopulos, Jana Janečková, Jiří Herman, Zdeněk Sekanina

Case report
SYMPTOMATIC HEPATIC VEIN STENOSIS

Pavla Čabelková, Antonín Krajina, Vendelín Chovanec, Ondřej Renc, Petr Hůlek, Radan Brůha

Original article
THE SURVIVAL OF PATIENTS WITH HEPATOCELLULAR CARCINOMA TREATED BY TRANSARTERIAL CHEMOEMBOUZATION WITH DRUG-ELUTING BEADS

Monika Staňková, Tomáš Andrašina, Jaroslav Sedmík, Vlastimil Válek, Lenka Ostřížková, Štěpán Tuček

Original article
ENDOVASCULAR REPAIR OF RUPTURED ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM AND COMMON ILIAC ARTERY ANEURYSM

Martin Köcher, Petr Utíkal, Petr Dráč, Marie Černá, Petr Bachleda, Vojtěch Prášil, Martin Hazlinger

Original article
SPECIAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR INTERVENTIONAL RADIOLOGY - FIRST EXPERIENCE

Kateřina Daníčková, Radek Pádr, Dáša Chmelová, Miloslav Roček

Original article
IRREVERSIBLE ELECTROPORATION (IRE) OF TUMORS

Josef Hořejš, Zdeněk Krška, David Hoskovec, Lukáš Lambert, Vladimír Černý, Jiří Jahoda, Luboš Petruželka, Tomáš Krechler, Petr Kříž