Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 3, říjen 2015, ročník 69


obsah

Kazuistika
CHOLANGIOGENNÍ KARCINOM JAKO POZDNÍ KOMPLIKACE PO RESEKCI VROZENÉ CYSTY ŽLUČOVÝCH CEST

Eva Korčáková, Hynek Mírka, Vladislav Třeška, Tomáš Skalický, František Šlauf, Zdeněk Chudáček, Šárka Hadravská

Původní práce
SROVNÁNÍ RADIAČNÍ ZÁTĚŽE A OBRAZOVÉ KVALITY PŘI HRCT VYŠETŘENÍ PLIC MEZI PŘÍSTROJI NA JEDNOM PRACOVIŠTI

Lukáš Lambert, Lucie Šimáková, Alena Lambertová, Patrik Matras, JiříVotruba, Josef Hořejš

Kazuistika
KAZUISTIKA LYMFOMU PRSU

Eva Němcová, Andrea Janíková, Jiřina Little, Eva Jandáková, Hana Čučková, Karel Dvořák

contents

Original article
EVALUATION OF RECTAL CARCINOMA RESPONSETO NEOADJUVANT TREATMENT USING MULTIPARAMETRIC IMAGING ON 3T MRI SCANNER

Eva Korčáková, Hynek Mírka, Jan Kastner, Petr Novák, Tomáš Svoboda, Ondřej Daum

Case report
BILE DUCT CANCER AS A LATE COMPLICATION AFTER CONGENITAL BILE DUCT CYST RESECTION

Eva Korčáková, Hynek Mírka, Vladislav Třeška, Tomáš Skalický, František Šlauf, Zdeněk Chudáček, Šárka Hadravská

Original article
VARIABILITY OF LUNG LOBES ANDTHEIR PROJECTION ON THE CHEST X-RAY

Zuzana Sedláčková, Filip Čtvrtlík, Miroslav Heřman

Original article
INTER-SCANNER COMPARISON OF RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY IN HIGH-RESOLUTION CT OF THE LUNG IN A SINGLE INSTITUTION

Lukáš Lambert, Lucie Šimáková, Alena Lambertová, Patrik Matras, JiříVotruba, Josef Hořejš

Original article
CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF BREAST LESIONS: PROSPECTIVE QUANTITATIVE STUDY

Eva Němcová, Lucie Křikavová, Tomáš Pavlík, Eva Jandáková, Karel Dvořák

Case report
CASE - LYMPHOMA OF BREAST

Eva Němcová, Andrea Janíková, Jiřina Little, Eva Jandáková, Hana Čučková, Karel Dvořák

Original article
MR DIAGNOSIS OF MIDDLE EAR CHOLESTEATOMA USING NON-ECHO-PLANAR DIFFUSION-WEIGHTED IMAGING (NON-EPI DWI)

Lenka Bakaj Zbrožková, Tomáš Bakaj, Eva Čecháková, Miroslav Heřman, Ivo Stárek