Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 4, prosinec 2015, ročník 69


obsah

Přehledový článek
PET/MR U NEURODEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ S KOGNITIVNÍM DEFICITEM

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa, Vít Matoušek, Jakub Hort, Jiří Cerman

Přehledový článek
RADIODIAGNOSTIKA IDIOPATICKÉ PLICNÍ FIBRÓZY

Eva Kočová, Pavel Eliáš

Kazuistika
EMBRYONÁLNÍ RHABDOMYOSARKOM U CHLAPCE S COSTELLO SYNDROMEM

Ivana Červinková, Jarmila Skotáková, Zdeněk Pavlovský, Anna Seehofnerová

Původní práce
PŘÍČINY DYSFUNKCE KOLENNÍHO KLOUBU PO PLASTICE PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU - DIAGNOSTIKA MAGNETICKOU REZONANCÍ

Boris Pauček, David Smékal, Jaroslav Opavský, Radomír Holibka, Jana Zapletalová

Jazykový koutek
MAGNETICKÁ REZONANCE (MR)

contents

Review
PET/MRI IN THE NEURODEGENERATIVE DISORDERS WITH COGNITIVE IMPAIRMENT

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa, Vít Matoušek, Jakub Hort, Jiří Cerman

Case report
EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA IN BOY WITH COSTELLO SYDROME - CASE REPORT

Ivana Červinková, Jarmila Skotáková, Zdeněk Pavlovský, Anna Seehofnerová