Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 1, duben 2016, ročník 70


obsah

Původní práce
JAKÁ JE MÍRA SHODY RŮZNÝCH HODNOTITELŮ U MR VYŠETŘENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE?

Miroslav Heřman, Pavel Urban2,3, Bohumír Procházka, Eva Čecháková, Lucia Veverková, Zuzana Sedláčková, Lumír Hrabálek, Tomáš Wanek, Přemysl Stejskal, Manuela Vaněčková, Jiří Vaňásek, Pavel Ryška

Přehledový článek
ZOBRAZOVÁNÍ SCAPHOLUNÁTNÍHO VAZU

Alena Štouračová, Andrea Šprláková-Puková, Igor Čižmář, Jana Procházková, Jiří Kuchařský, Jan Novák, Petr Vališ

Doporučený postup
DOPORUČENÍ PRO REKANALIZAČNÍ LÉČBU AKUTNÍHO MOZKOVÉHO INFARKTU - VERZE 2016

doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO
MUDr. Jiří Neumann
MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.
doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., FESO
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D, FESO, FEAN
MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
prof. MUDr. Martin Kocher, Ph.D.
doc. MUDr. František Charvát, Ph.D.
MUDr. Radek Pádr
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.

contents

Original article
WHAT IS THE DEGREE OF AGREEMENT AMONG DIFFERENT EVALUATORS AT THE LUMBAR SPINE MRI EXAMINATIONS?

Miroslav Heřman, Pavel Urban2,3, Bohumír Procházka, Eva Čecháková, Lucia Veverková, Zuzana Sedláčková, Lumír Hrabálek, Tomáš Wanek, Přemysl Stejskal, Manuela Vaněčková, Jiří Vaňásek, Pavel Ryška

Review
IMAGING OF THE SCAPHOLUNATE LIGAMENT

Alena Štouračová, Andrea Šprláková-Puková, Igor Čižmář, Jana Procházková, Jiří Kuchařský, Jan Novák, Petr Vališ

GUIDELINES FOR RECANAUZATION THERAPY OF ACUTE CEREBRAL INFARCTION - VERSION 2016

doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO
MUDr. Jiří Neumann
MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.
doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., FESO
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D, FESO, FEAN
MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
prof. MUDr. Martin Kocher, Ph.D.
doc. MUDr. František Charvát, Ph.D.
MUDr. Radek Pádr
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.