Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 2, květen 2016, ročník 70


obsah

Původní práce
POROVNÁNÍ PRŮCHODNOSTI A EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI STENTGRAFTŮ VS. STENTŮ VS. PROSTÉ PTA U PROTETICKÝCH DIALYZAČNÍCH ZKRATŮ PŘI ROČNÍM SLEDOVÁNÍ

Jan Kaván, Jaroslav Kudlička, Jiří Křivánek, Lubomíra Forejtová, Patrik Matras, Tomáš Padrta, Marcela Slavíková, Lukáš Lambert, Jan Malík

Původní práce
RADIAČNÍ ZÁTĚŽ U INTERVENČNÍCH VÝKONŮ PŘI POUŽITÍ CT FLUOROSKOPIE - PRVNÍ ZKUŠENOSTI

Kateřina Daníčková, Dáša Chmelová, Vojtěch Suchánek, Radek Pádr, Miloslav Roček

contents

Original article
PROPHYLACTIC OCCLUSION OF INTERNAL ILIAC ARTERIES IN PATIENTS WITH ABNORMAL INHERENT OR INSERTED PLACENTA

Marie Černá, Martin Köcher, Karel Huml, Vojtěch Prášil, Martin Hazlinger

Original article
COMPARISON OF ONE-YEAR PATENCY RATE AND COST-EFFECTIVENESS OF STENT GRAFT VS. STENT VS. PTA IN DIALYSIS AV GRAFT

Jan Kaván, Jaroslav Kudlička, Jiří Křivánek, Lubomíra Forejtová, Patrik Matras, Tomáš Padrta, Marcela Slavíková, Lukáš Lambert, Jan Malík

Original article
RADIATION DOSE DURING INTERVENTIONAL PROCEDURES UNDER CT FLUOROSCOPY - FIRST EXPERIENCE

Kateřina Daníčková, Dáša Chmelová, Vojtěch Suchánek, Radek Pádr, Miloslav Roček