Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 4, prosinec 2016, ročník 70


obsah

Přehledový článek
LEKCE Z MOLEKULÁRNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ: HODNOCENÍ MOZKOVÝCH NÁDORŮ POMOCÍ PET/MR

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa, Radek Tupý, Ondřej Hes, Jan Mraček

Přehledový článek
HYBRIDNÍ ZOBRAZENÍ JATER A PANKREATU POMOCÍ PET/MR

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa

Původní práce
PERKUTÁNNÍ KLEŠŤOVÁ BIOPSIE U MALIGNIT POSTIHUJÍCÍCH ŽLUČOVÉ CESTY

Tomáš Andrašina, Jiří Pánek, Tomáš Rohan, Petra Kovalčíková, Tomáš Grolich, Lenka Ostrížková, Vlastimil Válek

Původní práce
VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE PLIC U PACIENTŮ SE ZAVEDENÝMI ENDOBRONCHIÁLNÍMI CHLOPNĚMI

Eva Kočová, Vladimír Koblížek, Jiří Ruta, Pavel Eliáš

Kazuistika
SYNDROM INVAZIVNÍHO JATERNÍHO ABSCESU U MUŽE VIETNAMSKÉHO PŮVODU VYVOLANÝ KLEBSIELLA PNEUMONIAE

Tereza Kopřivová, Tomáš Andrašina, Beata Hemmelová, Markéta Hanslianová, Jan Beránek, Vlastimil Válek

contents

Review
LESSONS IN MOLECULAR IMAGING: THE ASSESSMENT OF BRAIN TUMORS USING PET/MRI

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa, Radek Tupý, Ondřej Hes, Jan Mraček

Original article
PERCUTANEOUS FORCEPS BIOPSY IN BILIARY MALIGNANCIES

Tomáš Andrašina, Jiří Pánek, Tomáš Rohan, Petra Kovalčíková, Tomáš Grolich, Lenka Ostrížková, Vlastimil Válek

Original article
COMPUTED TOMOGRAPHY OF THE LUNG AFTER ENDOBRONCHIAL VALVE IMPLANTATION

Eva Kočová, Vladimír Koblížek, Jiří Ruta, Pavel Eliáš

Case report
KLEBSIELLA PNEUMONIAE CAUSED INVASIVE LIVER ABSCESS SYNDROME IN A VIETNAMESE MALE

Tereza Kopřivová, Tomáš Andrašina, Beata Hemmelová, Markéta Hanslianová, Jan Beránek, Vlastimil Válek