Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 1, duben 2017, ročník 71


obsah

Přehledový článek
SOUČASNÝ PŘÍSTUP K ZOBRAZOVÁNÍ AXIÁLNÍCH SPONDYLARTRITID

Eva Korčáková, Jindra Brtková, Jindřiška Gatterová, David Suchý

Kazuistika
TRAUMATICKÉ ANEURYZMY ARTERIA CEREBRI MEDIA PO PENETRUJÚCOM PORANENÍ HLAVY

Milan Liška, Ivan Vulev, Zuzana Lišková, Ján Kozák, Andrej Šteňo, Juraj Šteňo

Kazuistika
DETEKCE DISEMINACE MALIGNÍHO SCHWANNOMU NERVUS FACIALIS POMOCÍ HYBRIDNÍHO 18F-FDG PET/CT

Jiří Doležal, Dagmar Kalousová, Eva Krčálová, Karel Pokorný, Kateřina Vondráčková