Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 3, říjen 2017, ročník 71


obsah

Původní práce
PROSTÝ SNÍMEK LBI U PORANĚNÍ HLAVY

Zuzana Sedláčková, Diana Mitrovičová, Jan Heřman, Tomáš Fürst

Původní práce
POZNÁMKY K RADIAČNÍ ZÁTĚŽI PŘI ZOBRAZOVACÍ DIAGNOSTICE SYNDROMU TÝRANÉHO DÍTĚTE

Simona Paloušová, Dáša Chmelová, Zdeněk Hříbal, Martin Kočí, Michal Stark, Jaromír Hořák

Přehledový článek
VÝZNAM MR VYŠETŘENÍ U DIAGNÓZY CHRONICKÁ REKURENTNÍ MULTIFOKÁLNÍ OSTEOMYELITIDA

Jarmila Skotáková, Ivana Červinková, Jan Šenkyřík, Anna Seehofnerová, Marcel Schüller

Kazuistika
SAPHO - VZÁCNÁ DIAGNÓZA

Eva Korčáková, Pavel Jeremiáš, Jan Říčař, Pavel Hořák

Původní práce
PŘESNOST VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE V DIAGNOSTICE LOŽISKOVÝCH LÉZÍ LEDVIN

Iva Mácová, Filip Čtvrtlík, Zbyněk Tüdos, Miroslav Heřman, Milan Král

Původní práce
VOLUMETRIE JATER PŘED A PO EMBOLIZACI V. PORTAE - NAŠE ZKUŠENOSTI

Monika Staňková, Vendula Trunčíková, Tomáš Andrašina, Jakub Hustý, Vlastimil Válek

contents

Original article
DYNAMIC T1-CONTRAST-ENHANCED 3T-MRI OF PERITUMORAL WHITE MATTER IN DIFFERENTIATION BETWEEN GLIOBLASTOMAS AND METASTASES

Radek Tupý, Jiří Ferda, Jan Kastner, Vladimír Přibáň, Ondřej Hes, Samuel Vokurka

Original article
SKULL X-RAY AFTER HEAD INJURY

Zuzana Sedláčková, Diana Mitrovičová, Jan Heřman, Tomáš Fürst

Original article
REMARKS ON RADIATION EXPOSURE DUE TO DIAGNOSTIC IMAGING IN CASES OF SUSPECTED CHILD ABUSE SYNDROME

Simona Paloušová, Dáša Chmelová, Zdeněk Hříbal, Martin Kočí, Michal Stark, Jaromír Hořák

Review
THE IMPORTANCE OF MR EXAMINATION IN THE DIAGNOSIS OF CHRONIC RECURRENT MULTIFOCAF OSTEOMYELITIS

Jarmila Skotáková, Ivana Červinková, Jan Šenkyřík, Anna Seehofnerová, Marcel Schüller

Case report
SAPHO - THE RARE DIAGNOSIS

Eva Korčáková, Pavel Jeremiáš, Jan Říčař, Pavel Hořák

Original article
ACCURACY OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF FOCAL RENAL LESIONS

Iva Mácová, Filip Čtvrtlík, Zbyněk Tüdos, Miroslav Heřman, Milan Král

Original article
VOLUMETRIC ANALYSIS OF LIVER BEFORE AND AFTER PORTAL VEIN EMBOLIZATION - OUR EXPERIENCE

Monika Staňková, Vendula Trunčíková, Tomáš Andrašina, Jakub Hustý, Vlastimil Válek