Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 1, červen 2019, ročník 73


obsah

Editorial
Co je co?

Vlastimil Válek

Původní práce
Stentování krčního úseku vnitřní krkavice u pacientů s akutní ischemickou CMP způsobenou tandemovým uzávěrem
Je antegrádní technika bezpečná?

Martin Köcher, Daniel Šaňák, Jana Zapletalová, Marie Černá, Tomáš Veverka, Vojtěch Prášil, Milan Král

Kazuistika
Endovaskulární léčba arteriálního poranění vzniklého při ortopedické operaci

Michal Hůlek, Vendelín Chovanec, Ondřej Renc, Ondřej Živný, Milan Vajda, Jana Draganovičová, Jan Raupach, Igor Guňka, Antonín Krajina

Kazuistika
Endovaskulární léčba poranění břišních cév během operace meziobratlových plotének

Jan Terč, Filip Cihlář, Petr Vachata, Jan Svoboda, Ivan Humhej, Vojtěch Smolka, Jozef Jakabčin

Kazuistika
Emborrhoid - endovaskulární léčba bolestí a synkopálních stavů u pacienta s  hemoroidy

Jan Kaván, Jiří Křivánek, Oldřich Paul, David Ambrož, Matěj Novák

contents

Original article
Stenting of cervical internal carotid artery in patients with acute ischemic stroke due to tandem occlusion
Is antegrade approach safe?

Martin Köcher, Daniel Šaňák, Jana Zapletalová, Marie Černá, Tomáš Veverka, Vojtěch Prášil, Milan Král

Case report
Endovascular treatment of iatrogenic arterial injury following lower limb orthopedic surgery

Michal Hůlek, Vendelín Chovanec, Ondřej Renc, Ondřej Živný, Milan Vajda, Jana Draganovičová, Jan Raupach, Igor Guňka, Antonín Krajina

Case report
Endovascular repair of intra-abdominal vascular injury due to spinal disc surgery

Jan Terč, Filip Cihlář, Petr Vachata, Jan Svoboda, Ivan Humhej, Vojtěch Smolka, Jozef Jakabčin

Case report
Endovascular fenestration of aortic dissection membrane after failed open total aortic arch replacement

Veronika Kozáková, Jan Raupach, Vendelín Chovanec, Petr Hoffmann, Jan Vojáček

Case report
Emborrhoid - endovascular treatment of pain and syncopal episodes in a patient with haemorrhoids

Jan Kaván, Jiří Křivánek, Oldřich Paul, David Ambrož, Matěj Novák