Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 4, prosinec 2019, ročník 73


obsah

Původní práce
Translumbální hemodialyzační katétry

Tomáš Jonszta, Daniel Czerný, Václav Procházka, František Jalůvka, Adéla Vrtková, Vendelín Chovanec, Antonín Krajina

Původní práce
Přínos měření velikosti náhodně zachycené expanze nadledviny v diferenciální diagnostice incidentalomů

Filip Čtvrtlík, Petr Kučera, Paulína Szász, Zuzana Sedláčková, Kateřina Langová, Igor Hartmann, Jozef Škarda, Jan Baxa, Milan Hora, Eva Kočová, Jaroslav Pacovský, Zbyněk Tüdös

Přehledový článek
Hodnocení portkatétru na prostém snímku

Jana Draganovičová, Vendelín Chovanec, Michal Hůlek, Milan Vajda, Ondřej Živný, Jan Raupach, Ondřej Renc, Antonín Krajina

Původní práce
Rozměry horních močových cest na CT urografii u dospělých a jejich změny v  důsledku hydratace

Tereza Dvořáková, Lenka Bakaj Zbrožková, Filip Čtvrtlík, Kateřina Langová, Milan Král, Zbyněk Tüdös

Kazuistika
Kardiálni metastáza u pacientky s karcinomem prsu

Eva Janů, Jiří Navrátil2,4, Jiřina Little, Milan Prášek, Věra Feitová, Jan Křístek

Kazuistika
Adenokarcinom pankreatu v terénu posttrau matické pankreatitidy s disrupcí pankreatického duktu

Robert Psár, Lukáš Bača, Veronika Psárová, Marie Černá3,5, Jaroslav Krátký

Kazuistika
Kongenitální plicní malformace (CPAM typ I), diagnóza dětského věku u dospělé pacientky

Jana Draganovičová, Martin Hyršl, Michal Jiroušek, Ivo Hanke, Helena Hornychová, Eva Kočová

contents

Original article
Translumbar hemodialysis catheters

Tomáš Jonszta, Daniel Czerný, Václav Procházka, František Jalůvka, Adéla Vrtková, Vendelín Chovanec, Antonín Krajina

Original article
The benefit of measuring the size of incidentally detected adrenal lesions in the differential diagnosis ofincidentalomas

Filip Čtvrtlík, Petr Kučera, Paulína Szász, Zuzana Sedláčková, Kateřina Langová, Igor Hartmann, Jozef Škarda, Jan Baxa, Milan Hora, Eva Kočová, Jaroslav Pacovský, Zbyněk Tüdös

Review
Assessment of portcatheter on chest X-ray

Jana Draganovičová, Vendelín Chovanec, Michal Hůlek, Milan Vajda, Ondřej Živný, Jan Raupach, Ondřej Renc, Antonín Krajina

Original article
Upper urinary tract dimensions on CTurography in adults and how they are affected by the hydration status

Tereza Dvořáková, Lenka Bakaj Zbrožková, Filip Čtvrtlík, Kateřina Langová, Milan Král, Zbyněk Tüdös

Case report
Cardiac metastasis in a patient with breast cancer

Eva Janů, Jiří Navrátil2,4, Jiřina Little, Milan Prášek, Věra Feitová, Jan Křístek

Case report
Pancreatic adenocarcinoma in a case of post-traumatic pancreatitis with pancreatic duct disruption

Robert Psár, Lukáš Bača, Veronika Psárová, Marie Černá3,5, Jaroslav Krátký

Case report
Congenital pulmonary airway malformation (CPAM typ I), children´s diagnosis in an adult patient

Jana Draganovičová, Martin Hyršl, Michal Jiroušek, Ivo Hanke, Helena Hornychová, Eva Kočová