Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 1, duben 2020, ročník 74


obsah

Expertní názor
Urgentní výpočetní tomografie při podezření na onemocnění COVID-19

Jiří Ferda, Hynek Mírka, Jan Baxa, Jan Beneš, Martin Matějovič,

Přehledový článek
CT nálezy vplicním parenchymu u COVID-19 - obrazový přehled

Jiří Ferda, Hynek Mírka, Jan Baxa, Petr Rajchman, Alena Vondráková, Jana Váchalová, Dalibor Sedláček

Přehledový článek
Hodnocení lymfatických uzlin pomocí ultrasonografie

Radka Šlaisová, Hana Petrášová, Jakub Foukal

Původní práce
Přítomnost kalcifikací v nádorech nadledvin - jsou skutečně typické pro adrenokortikální karcinomy?

Filip Čtvrtlík, Petr Kučera, Zuzana Sedláčková, Kateřina Langová, Igor Hartmann, Milan Král, Jozef Škarda, Jan Baxa, Milan Hora, Zbyněk Tüdös

Kazuistika
Maskovanie akútneho infarktu bazálnych ganglií v perfúznom CT

Miroslav Malík, Peter Mikula, Magdaléna Mižičková, Dagmar Randová, Tomáš Tvrdík, Marek Krivošík, Jozef Bilický, Vladimír Javorka

Kazuistika
Polyarteritis nodosa: kazuistika a přehled literatury

Milan Vajda, Petr Hoffmann, Alice Jansová, Michal Hůlek, Jana Draganovičová, Ondřej Živný, Pavla Čabelková

Přehledový článek
Změny v hodnocení nálezů v prostatě pomocí klasifikace PI-RADS 2.1

Jan Pernický, Radek Tupý, Jana Cibulková, Jiří Ferda

Přehledový článek
Hodnocení extra kapsu lamího šíření karcinomu prostaty pomocí magnetické rezonance

Jiří Ferda, Radek Tupý, Jan Pernický, Eva Ferdová, Milan Hora, Ondřej Hes

Původní práce
Intraoperační magnetická rezonance v konvenční vyšetřovně při endonazálních resekcích adenomů hypofýzy

Petr Vacek, Radek Tupý, Vladan Hrabě, Jan Mraček, Ondřej Sebera, Vladimír Přibáň

Osobní zprávy
Jubileum profesora Borise Kreuzberga

Jiří Ferda

Osobní zprávy
K osmdesátinám doc. MUDr. Jiřího Ramby, DrSc.

Stanislav Tůma

contents

Review
CT findings in lung parenchyma in COVID-19 - pictorial review

Jiří Ferda, Hynek Mírka, Jan Baxa, Petr Rajchman, Alena Vondráková, Jana Váchalová, Dalibor Sedláček

Review
Ultrasonographic evaluation of lymph nodes

Radka Šlaisová, Hana Petrášová, Jakub Foukal

Original article
Calcifications in adrenal masses - are they really typical for adrenocortical carcinomas?

Filip Čtvrtlík, Petr Kučera, Zuzana Sedláčková, Kateřina Langová, Igor Hartmann, Milan Král, Jozef Škarda, Jan Baxa, Milan Hora, Zbyněk Tüdös

Case report
Masking of acute basal ganglia infarction in CT perfusion

Miroslav Malík, Peter Mikula, Magdaléna Mižičková, Dagmar Randová, Tomáš Tvrdík, Marek Krivošík, Jozef Bilický, Vladimír Javorka

Case report
Polyarteritis nodosa: Case report and review of the literature

Milan Vajda, Petr Hoffmann, Alice Jansová, Michal Hůlek, Jana Draganovičová, Ondřej Živný, Pavla Čabelková

Review
Changes in the prostate assessment using classification PI-RADS 2.1

Jan Pernický, Radek Tupý, Jana Cibulková, Jiří Ferda

Review
Evauation of the extracapsular extension of the prostatic carcinoma using magnetic resonance imaging

Jiří Ferda, Radek Tupý, Jan Pernický, Eva Ferdová, Milan Hora, Ondřej Hes

Original article
Intraoperative magnetic resonance imaging in a traditional imaging suite during endonasal pituitary adenoma resection

Petr Vacek, Radek Tupý, Vladan Hrabě, Jan Mraček, Ondřej Sebera, Vladimír Přibáň