Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 3, listopad 2020, ročník 74


obsah

Původní práce
Výpočetní tomografie s použitím photon-counting detektoru
Na počest 125. výročí objevení paprsků X Wilhelmem Conradem Rentgenem

Jiří Ferda, Tomáš Vendiš, Jan Baxa, Hynek Mírka, Bernhard Schmidt, André Henning, Stefan Ulzheimer, Thomas Flohr

Původní práce
CT hrudníku jako nástroj k odlišení COVID-19 pneumonie, komunitní pneumonie a  ostatních patologických stavů v době pomalu probíhající epidemie

Jiří Ferda, Martin Vítovec, Jan Baxa, Dalibor Sedláček, David Havel, Ondřej Topolčan, Radek Kučera, Jan Beneš, Martin Matějovič, Hynek Mírka

Původní práce
Využití dGEMRIC techniky při zobrazení chrupavky, srovnání výsledků s použitím kontrastní látky Gd-DTPA2- (Magnevist) a Gd-DOTA- (Dotarem)

Andrea Šprláková-Puková, Eva Koriťáková, Alena Štouračová, Martin Repko, Petr Vališ, Tomáš Otaševič, Jaroslav Tintěra

Obrazová esej
CT nálezy nejčastěšch tumorů nadledvin - obrazová esej

Filip Čtvrtlík, Jakub Čivrný, Paulína Szász, František Odstrčil, Zbyněk Tudos

Původní práce
Stanovení jaterní steatózy MR spektroskopickými metodami PRESS, STEAM a HISTO

Milan Hájek, Monika Dezortová, Martin Burian, Tereza Dusilová, Jan Kovář, Pavel Trunečka, Petr Šedivý

contents

Original article
Photon-counting detector computed tomography
A Tribute to 125th Anniversary of the X-rays Discovery by Wilhelm Conrad Rontgen

Jiří Ferda, Tomáš Vendiš, Jan Baxa, Hynek Mírka, Bernhard Schmidt, André Henning, Stefan Ulzheimer, Thomas Flohr

Original article
Chest CT: A Valuable Tool in Discrimination of COVID-19 Pneumonia, Community Acquired Pneumonia and the Other Pathologies in Slow Epidemic Phase

Jiří Ferda, Martin Vítovec, Jan Baxa, Dalibor Sedláček, David Havel, Ondřej Topolčan, Radek Kučera, Jan Beneš, Martin Matějovič, Hynek Mírka

Original article
CT examination of thorax in COVID-19 patients - first experience

Marek Mechl, Tomáš Jůza, Sylvie Hodová

Original article
dGEMRIC technique in cartilage imaging, comparison of results using contrast media Gd-DTPA2- (Magnevist) and Gd-DOTA- (Dotarem)

Andrea Šprláková-Puková, Eva Koriťáková, Alena Štouračová, Martin Repko, Petr Vališ, Tomáš Otaševič, Jaroslav Tintěra

CT findings of the most common adrenal tumours - pictorial essay

Filip Čtvrtlík, Jakub Čivrný, Paulína Szász, František Odstrčil, Zbyněk Tudos

Original article
Determination of liver steatosis by MR spectroscopic methods PRESS, STEAM and HISTO

Milan Hájek, Monika Dezortová, Martin Burian, Tereza Dusilová, Jan Kovář, Pavel Trunečka, Petr Šedivý