Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 4, prosinec 2020, ročník 74


obsah

Kazuistika
Zobrazován nálezy u paradoxní embólií podmíněné cévní mozkové příhody

Filip Heidenreich, Jan Baxa, Hynek Mírka, Eva Ferdová, Václav Beránek, Vladimír Rohan, Jiří Ferda

Přehledový článek
Moyamoya - radiodiagnostické a klinické charakteristiky vzácného onemocnění

Jiří Dostál, Radek Tupý, Jan Mraček, Filip Heidenreich, Vladimír Přibáň

Původní práce
Existují rozdíly v tloušťce a ploše neokortexu mezi pacienty po první epizodě schizofrenie a zdravými kontrolami?

Ondřej Slezák, Antonín Škoch, Jan Žižka, David Bayer, Filip Španiel, Jaroslav Tintěra, Jiří Vaňásek, Pavel Eliáš, Pavel Ryška

Kazuistika
Rádiologický izolovaný syndróm a sclerosis multiplex

Monika Daňová, Eleonóra Klímová, Anna Cvengrošová

contents

Case report
Imaging findings in the stroke caused by the paradoxical embolism

Filip Heidenreich, Jan Baxa, Hynek Mírka, Eva Ferdová, Václav Beránek, Vladimír Rohan, Jiří Ferda

Review
Moyamoya - radiodiagnostic and clinical characteristics of the rare disease

Jiří Dostál, Radek Tupý, Jan Mraček, Filip Heidenreich, Vladimír Přibáň

Original article
SARS-CoV-2 pneumonia incidentally detection on 18F-FDG PET/din an asymptomatic patient during follow-up for esophagel cancer

Jiří Doležal, Gabriela Beladová, Jiří Vaňásek, Milan Vošmik, Jan Tilšer, Eva Kočová

Original article
Are there differences of cortical thickness or surface area between subjects after the first episode of schizophrenia and healthy controls?

Ondřej Slezák, Antonín Škoch, Jan Žižka, David Bayer, Filip Španiel, Jaroslav Tintěra, Jiří Vaňásek, Pavel Eliáš, Pavel Ryška

Case report
Rádiologický izolovaný syndróm a sclerosis multiplex

Monika Daňová, Eleonóra Klímová, Anna Cvengrošová