Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 3, prosinec 2021, ročník 75


obsah

Původní práce
Post-mortem CT vyšetření - stručný návod a souhrn zkušeností

Jan Baxa, Tomáš Vendiš 1, Miroslav Dvořák, Jitka Pažinová, Hynek Řehulka, Petr Hrubý, Jaroslav Ludvík, Jiří Ferda

Původní práce
Je frakce arteriálního sycení (AEF) vhodným biomarkerem pro detekci rezidua či recidivy nádoru jater po lokální léčbě?

Eva Korčáková, Kristýna Bajcurová, Petr Hošek, Jaroslav Ludvík 1, Václav Liška2,3, Jan Brůha2,3, Hynek Mírka 1,2

Kazuistika
Angiosarkom sleziny a jater

Martin Vítovec, Martina Baněčková, Hynek Mírka

Původní práce
Perkutánní vertebroplastika ve světě medicíny založené na důkazech

Pavel Ryška, Jiří Jandura, Milan Vajda, Michal Čech, Jiří Vaňásek, Jan Raupach, Roman Kostyšyn

Původní práce
Multiparametrická magnetická rezonance v diagnostice solidních tumorů ledvin

Pavla Hanzlíková, Kateřina Ryšánková, Patricie Delongová5,6

contents

Original article
Post-mortem CT examination - brief instructions and experience summary

Jan Baxa, Tomáš Vendiš 1, Miroslav Dvořák, Jitka Pažinová, Hynek Řehulka, Petr Hrubý, Jaroslav Ludvík, Jiří Ferda

Original article
Is the arterial enhancement fraction (AEF) a suitable biomarker for detection residual or recurrent hepatic tumors after locoregional therapy?

Eva Korčáková, Kristýna Bajcurová, Petr Hošek, Jaroslav Ludvík 1, Václav Liška2,3, Jan Brůha2,3, Hynek Mírka 1,2

Case report
Spleen and liver angiosarcoma

Martin Vítovec, Martina Baněčková, Hynek Mírka

Original article
Percutaneous vertebroplasty in the world of evidence based medicine

Pavel Ryška, Jiří Jandura, Milan Vajda, Michal Čech, Jiří Vaňásek, Jan Raupach, Roman Kostyšyn

Original article
Multiparametric magnetic resonance imaging in the diagnosis of solid kidney tumours

Pavla Hanzlíková, Kateřina Ryšánková, Patricie Delongová5,6