Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 4, prosinec 2021, ročník 75


obsah

Přehledový článek
Tarzální a karpální koalice

Jan Hrdlička, Lukáš Lambert, Jiří Beneš, Andrea Burgetová

Přehledový článek
Súčasné možnosti MR volumetrie pri sledovaní priebehu a liečby sclerosis multiplex

Peter Mikula, Miroslav Malík, Pavol Filippi, Martin Karlík, Zuzana Lišková, Magdaléna Mižičková, Vladimír Javorka, Jana Poláková Mištinová

Přehledový článek
Příznak centrální žíly a železného prstence u roztroušené sklerózy

Andrea Burgetová, Petr Dušek, Romana Burgetová, Adam Pudlač, Lukáš Lambert

Původní práce
Atypický odstup a. vertebralis sinistra -náhodný pitevnínález a výskyt v populaci

Lada Eberlová, Hynek Mírka2,3, Petr Hošek, David Škarda, David Štěpánek

Původní práce
Difuzně vážený obraz v diagnostice karcinomu prostaty

Pavla Hanzlíková, Kateřina Ryšánková, Dominik Vilímek, Jakub Cvek6,7

Přehledový článek
3D tisk a jeho využití v radiologii

Marek Mechl, Marek Dostál

contents

Review
Tarsal and carpal coalition

Jan Hrdlička, Lukáš Lambert, Jiří Beneš, Andrea Burgetová

Review
The role of MR volumetry in the management of multiple sclerosis

Peter Mikula, Miroslav Malík, Pavol Filippi, Martin Karlík, Zuzana Lišková, Magdaléna Mižičková, Vladimír Javorka, Jana Poláková Mištinová

Review
Central vein sign and iron rim sign in multiple sclerosis

Andrea Burgetová, Petr Dušek, Romana Burgetová, Adam Pudlač, Lukáš Lambert

Original article
Variablity of the left vertebral artery - accidental autopsy finding and prevalence arch in the population

Lada Eberlová, Hynek Mírka2,3, Petr Hošek, David Škarda, David Štěpánek

Original article
CT-guided drainage of hepatic abscesses as a therapeutic method - our experience

Vlastimil Válek jr., Tomáš Rohan, Tomáš Andrašina

Original article
Diffusion-weighted imaging in the diagnosis of prostate cancer

Pavla Hanzlíková, Kateřina Ryšánková, Dominik Vilímek, Jakub Cvek6,7