Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 1, 5 2022, ročník 76


obsah

Původní práce
Endovaskulámí léčba akutní ischemické cévní mozkové příhody - výsledky studie METRICS (Mechanical Thrombectomy Quality Indicators Study in Czech Stroke Centers)

Martin Köcher, Daniel Šaňák, Jana Zapletalová, Filip Cihlář, Daniel Czerný, David Černík, Petr Duras, Jan Fiksa, Jakub Hustý, Lubomír Jurák10, Martin Kovář11, Jiří Lacman12, Radek Pádr13, Pavel Procházka14, Jan Raupach15, Martin Reiser16, Vladimír Rohan17, Martin Roubec18, Jindřich Sova19, Miroslav Šercl20, Miroslav Škorňa21, Libor Šimůnek22, Alena Šnajdrová23, Martin Šrámek24, Aleš Tomek25

Původní práce
Technika mechanické trombektomie při léčbě uzávěru velkých mozkových tepen v  České republice v roce 2021

Antonín Krajina, Filip Cihlář, Petr Duras, Jakub Hustý, Miroslav Chochola, Ladislava Janoušková, Tomáš Jonszta, Boris Kožnar, Martin Köcher, Jiří Lacman10, Michal Polovinčák11, Jindřich Sova12, Miroslav Šercl13, Martin Válka14, Jiří Vaniček15

Původní práce
Využití bezdrátových ultrazvukových sond k zajištění žitního vstupu u lůžka pacientů s onemocněním COVID-19

Vendelín Chovanec, Petr Šmahel, Pavlína Výletová, Alena Vaňkátová, Radoslava Nepovímová, Jakub Hrunka

Původní práce
Angioplastika dialyzačnej artériovenóznej fistuly pomocou liekového balónika versus konvenčnej balónikovej angioplastiky

Martin Vorčák, Kamil Zeleňák, Ján Sýkora, Martin Števík, Igor Šinák, Marián Grendár, Antonín Krajina

Původní práce
Srovnání celkového přežití u pacientů po resekci a perkutánní oblaci pro tumor ledviny

Vlastimil Válek jr., Tomáš Rohan, Tomáš Andrašina, Michal Fedorko, Jakub Hustý, Jakub Foukal, Marek Mechl

Původní práce
CT navigovaná lokalizace pulmonálních nodulů před videoasistovanou torakoskopií

David Škvára, Lenka Hořejší, Lucie Sochorová, Laura Sucharovová, Filip Cihlář

Kazuistika
Vnitřně-zevní punkce centrální žíly - první zkušenost se systémem Surfacer®

Jan Kaván, Pavel Michálek, Tomáš Padrta, Artem Leščinskij, Jan Bruthans, Jiří Křivánek, Markéta Kratochvílová, Jiří Vlasák, Jan Malík, Kateřina Posejpalová, Andrea Burgetová

Kazuistika
Kombinovaná léčba endoleaku u pacienta po selhání endovaskulární léčby břišní aorty

Michael Syka, Jan Mašek, Michal Leško, Ondřej Rene, Radovan Malý, Jan Raupach

contents

Original article
Endovascular treatment of acute ischemic stroke - the results of METRICS study (Mechanical Thrombectomy Quality endicators Study in Czech Stroke Centers)

Martin Köcher, Daniel Šaňák, Jana Zapletalová, Filip Cihlář, Daniel Czerný, David Černík, Petr Duras, Jan Fiksa, Jakub Hustý, Lubomír Jurák10, Martin Kovář11, Jiří Lacman12, Radek Pádr13, Pavel Procházka14, Jan Raupach15, Martin Reiser16, Vladimír Rohan17, Martin Roubec18, Jindřich Sova19, Miroslav Šercl20, Miroslav Škorňa21, Libor Šimůnek22, Alena Šnajdrová23, Martin Šrámek24, Aleš Tomek25

Original article
Mechanical thrombectomy technique in the treatment of large cerebral artery occlusion in the Czech Republic in 2021

Antonín Krajina, Filip Cihlář, Petr Duras, Jakub Hustý, Miroslav Chochola, Ladislava Janoušková, Tomáš Jonszta, Boris Kožnar, Martin Köcher, Jiří Lacman10, Michal Polovinčák11, Jindřich Sova12, Miroslav Šercl13, Martin Válka14, Jiří Vaniček15

Original article
The use of wireless ultrasound probes for bedside venous line placement in COVID-19 patients

Vendelín Chovanec, Petr Šmahel, Pavlína Výletová, Alena Vaňkátová, Radoslava Nepovímová, Jakub Hrunka

Original article
The angioplasty of dialysis arteriovenous fistula by drug eluting balloon versus conventional balloon angioplasty

Martin Vorčák, Kamil Zeleňák, Ján Sýkora, Martin Števík, Igor Šinák, Marián Grendár, Antonín Krajina

Original article
Comparison of overall survival in patients after resection and percutaneous ablation of renal tumor

Vlastimil Válek jr., Tomáš Rohan, Tomáš Andrašina, Michal Fedorko, Jakub Hustý, Jakub Foukal, Marek Mechl

Original article
CT navigated localization of the pulmonal nodules before videoassisted thoracoscopy

David Škvára, Lenka Hořejší, Lucie Sochorová, Laura Sucharovová, Filip Cihlář

Case report
Inside-out access to central vein - the first experience with The Surfacer® system

Jan Kaván, Pavel Michálek, Tomáš Padrta, Artem Leščinskij, Jan Bruthans, Jiří Křivánek, Markéta Kratochvílová, Jiří Vlasák, Jan Malík, Kateřina Posejpalová, Andrea Burgetová

Case report
Combined Treatment of Endoleak After Endovascular Aortic Repair Failure

Michael Syka, Jan Mašek, Michal Leško, Ondřej Rene, Radovan Malý, Jan Raupach