Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 2, srpen 2022, ročník 76


obsah

Původní práce
Fixel-based analýza mozku u pacientů po první epizodě schizofrenie

Ondřej Slezák, Antonín Škoch2,3, Jan Žižka, David Bayer, Filip Španiel, Jaroslav Tintěra, Jiří Vaňásek, Pavel Eliáš1,6, Pavel Ryška

Přehledový článek
Diagnostika HELLP syndromu z pohledu radiologa

Eva Korčáková, Jiří Presl, Hynek Mírka

Kazuistika
IntronodáIní lymfografie

Vendelín Chovanec, Zdeněk Bělobrádek, Pavel Žák, Antonín Krajina, Ondřej Renc, Dominika Écsiová, Jan Raupach

contents

Review
Diagnostic imaging ofhemorrhagic stroke

Jakub Čivrný, Petr Kučera, Marie Černá

Original article
Fixel-based analysis in patients after the first episode in schizophrenia

Ondřej Slezák, Antonín Škoch2,3, Jan Žižka, David Bayer, Filip Španiel, Jaroslav Tintěra, Jiří Vaňásek, Pavel Eliáš1,6, Pavel Ryška

Case report
Intranodal lymphography

Vendelín Chovanec, Zdeněk Bělobrádek, Pavel Žák, Antonín Krajina, Ondřej Renc, Dominika Écsiová, Jan Raupach