Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2007;61(2): 123 -128

Angiografická diagnóza a endgvaskulární léčba krvácení do gastrointestinálního traktu

Angiographic diagnosis and endovascular treatment of gastrointestinal bleeding

Antonín Krajina1, Josef Rösch2, Miroslav Lojík1, Jan Raupach1, Vendelín Chovanec1, Stanislav Rejchrt3, Pavel Vyroubal3
1Department of Radiology, Teaching Hospital Hradec Králové, Charles University in Prague
2Charles Dotter Institute, Oregon Health Sciences University, Portland, Oregon
3Department of Medicine, Teaching Hospital Hradec Králové, Charles University in Prague
SUMMARY

Krajina A, Rösch J, Lojík M, Raupach J, Chovanec V, Rejchrt S, Vyroubal P. Angiographic diagnosis and endovascular treatment of gastrointestinal bleeding

Since its introduction, selective arteriography of the gastrointestinal tract has transformed from purely a diagnostic technique to a therapeutic method of bleeding control in the upper and lower gastrointestinal tract. Coaxial microcatheter embolization is now considered an option for this treatment in centres. Embolotherapy and endoscopic treatment of arterial gastrointestinal bleeding appear to be complementary. Patients with massive arterial bleeding should be first evaluated with angiography with the intent to be embolized while patients with intermittent bleeding should undergo endoscopy first, and in case of lower gastrointestinal bleeding with previous bowel preparation. Detailed history of a patient together with precise diagnostic imaging (scintigraphy, CT, angiography) plays key role in this treatment.

Key words: gastrointestinal tract - hemorrhage, gastrointestinal tract - angiography, embolization, endoscopy.

SOUHRN

Krajina A, Rösch J, Lojík M, Raupach J, Chovanec V, Rejchrt S, Vyroubal P. Angiografická diagnóza a endovaskulární léčba krvácení do gastrointestinálního traktu

Angiografie se od doby svého zavedení transformovala z čistě diagnostické metody k metodě léčebné umožňující zástavu krvácení v horním a později i dolním gastrointestinálním traktu. Embolizace pomocí koaxiálně zavedených mikrokatétrů je nyní považována za další možnost léčby krvácení v centrech. Embolizace a endoskopická léčba arteriálního gastrointestinálního krvácení jsou metody se doplňující. Nemocní s masivním arteriálním krvácením by měli být nejprve vyšetřeni angiografií s cílem použít embolizační metody, zatímco nemocní s intermitentním krvácením by měli být nejprve vyšetření endoskopií a v případě krvácení do dolního gastrointestinálního traktu endoskopií s náležitou přípravou. Podrobná anamnéza a přesné diagnostické zobrazení (scintigrafie, CT, angiografie) hrají klíčovou roli v této léčbě.

Klíčová slova: gastrointestinální trakt - krvácení, gastrointestinální trakt - angiografie, embolizace, endoskopie.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět