Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Recenze


Ces Radiol 2007;61(2): 128

Intervenční radiologie. Miniinvazivní terapie

Antonín Krajina, Jan H. Peregrin

Hradec Králové: Olga Čermáková 2006; 835 s.

Česká radiologie 2/2007

Během posledních dvou desetiletí se v rámci radiodiagnostiky utvářela její svébytná subspecializace intervenční radiologie a v současné době dosáhla již charakteru svébytné odbornosti podobně jako například cévní chirurgie v oboru chirurgie. Vlivem technologického rozvoje nových instrumentů i implantovatelných materiálů se původně úzký - endovaskulární - profil intervenční radiologie rozšířil na téměř veškeré orgánové systémy. Monografie "Intervenční radiologie" encyklopedickým charakterem mapuje celou problematiku intervenční radiologie, přičemž všechny statě jsou svébytným a úplným pohledem na konkrétní problematiku jednotlivých výkonů. Práce je rozsahem nejojemnějším dílem české radiologické literatury. Navazuje na v devadesátých letech 20. století vydanou monografii Antonínů Hlavy a Krajiny, je obsahem výjimečná i ve světovém měřítku.

Kníha je členěna na 14 oddílů, které se věnují od přípravy intervenčního výkonu, přes provádění výkonů při revaskularizaci, na žilním řečišti, při léčbě aneuryzmat, dále v kardiologii, neurologii a neurochirurgii, oftalmologii, pneumologii, gastroenterologii a hematologii, urologii a gynekologii, onkologii, traumatologii a pediatrii. Nejrozsáhlejšími oddíly jsou právem kapitoly věnované výkonům na arteriálním řečišti periferních tepen, na aortě a neurovaskulárním intervencím.

Kníha je poučením nejen novým adeptům intervenční radiologie, ale vítaným svazkem i v knihovně nás, kteří jsme stáli na začátku cesty české intervenční radiologie na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století.

MUDr. Milan Novák


Zpět