Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(2): 157 -161

Endovaskulární léčba izolovaných stenóz a krátkých uzávěrů subrenální abdominální aorty - dlouhodobé výsledky

Endovascular treatment of isolated stenoses and short occlusions of infrarenal aorta - long term results

Jarmila Laštovičková, Jan H. Peregrin
IKEM, Praha
SOUHRN

Laštovičková J, Peregrin HJ. Endovaskulární léčba izolovaných stenóz a krátkých uzávěrů subrenální abdominální aorty - dlouhodobé výsledky

Cíl. Zhodnotit technickou a klinickou úspěšnost, komplikace a dlouhodobé výsledky primoimplantace samoexpandibilního nitinolového stentu do stenózy a uzávěru distální břišní aorty.

Metoda. Endovaskulární léčba byla provedena u 18 nemocných s aterosklerotickým postižením břišní aorty. Do dvou uzávěrů a 16 symptomatických stenóz u 10 mužů a 8 žen (průměrný věk 68,2 let) byl primárně implantován samoexpandibilní nitinolový stent.

Výsledky. Výkon byl technicky úspěšný u všech 18 nemocných, klinická úspěšnost dosáhla rovněž 100 %, neobjevily se žádné komplikace. Během průměrné doby sledování 49,4 měsíce (3 - 96,4 měsíce) zůstaly všechny léčené úseky břišní aorty průchodné.

Závěr. Endovaskulární léčba (primoimplantace samoexpandibilního nitinolového stentu) lokalizovaných lézí distální břišní aorty je bezpečnou metodou s dobrou primární technickou i klinickou úspěšností a dlouhodobou průchodností, je vhodná jako metoda první volby.

Klíčová slova: aorta, stenóza/uzávěr - aorta, PTA - stent.

SUMMARY

Laštovičková J, Peregrin HJ. Endovascular treatment of isolated stenoses and short occlusions of infrarenal aorta - long term results

Aim. To evaluate technical and clinical success, safety, and long term results of percutaneous transluminal angioplasty/self-expandable nitinol stent placement in treating infrarenal abdominal aortic focal lesions.

Method. Eighteen patients underwent endovascular treatment of focal atherosclerotic lesions of distal abdominal aorta. Two symptomatic occlusions and 16 stenoses in 10 male and 8 female patients (mean age 68,2 years) were primarily treated by self-expandable nitinol stent placement.

Results. Primary self-expandable nitinol stent placement was technically successful in all 18 procedures; clinical success was achieved in 100% of patients. No procedure related complications occurred. During follow-up (mean 49,4 months, range 3-96 months) all treated aortic segments remained patent.

Conclusion. Endovascular treatment (primary self-expandable nitinol stent placement) of focal atherosclerotic lesions of distal abdominal aorta is a safe method with excellent primary technical and clinical success rate as well as favourable long term results.

Key words: aorta, stenosis or obstruction - aorta, transluminal angioplasty - stents.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět