Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Aktuality


Ces Radiol 2007;61(2): 212

Čestné uznání CSIR České lékařské společnosti J. E. Purkyně


Česká radiologie 2/2007

MUDr. Ivan Zýka se narodil 24. dubna 1932 v Klatovech. Do obsazení Sudet v roce 1938 žil v Železné Rudě a po několika kratších pobytech v různých městech jižních Čech, bydlel v Sušici, kde navštěvoval gymnázium a v roce 1950 složil maturitní zkoušku.

Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v Plzni s promocí v roce 1958.

V témže roce nastoupil do Nemocnice s poliklinikou v Liberci na Radiodiagnostické oddělení jako sekundární lékař a po atestacích (1. v roce 1961, 2. 1968) byl od roku 1968 ordinářem pro cévní rentgenologii a neuroradiologii. Byl zakladatelem angiografického vyšetřování v liberecké nemocnici a spolutvůrcem několika zlepšovacích návrhů, nahrazujících měnič rtg snímků.

V roce 1971 odcestoval do Kuvajtu, kde působil do roku 1976 jako konzultant pro kardiovaskulární radiologii na kardiochirurgickém oddělení.

Do Liberce se vrátil v roce 1976 a zastával funkci zástupce přednosty RTG oddělení.

V roce 1979 znovu odešel do Kuvajtu, kde působil do roku 1986 ve Fakultní nemocnici Mubarak Al-Kabeer (v letech 1979-1980 jako konzultant vaskulární radiologie, v letech 1980-1981 jako zastupující přednosta Katedry radiodiagnostiky Lékařské fakulty Kuvajtské univerzity a v letech 1981-1986 opět jako konzultant vaskulární a intervenční radiologie).

V roce 1986 se natrvalo vrátil do nemocnice v Liberci, kde pracuje dodnes jako specialista v intervenční radiologii. Je ženatý a má jednu dceru.

Ve své kariéře publikoval více než 20 článků v mezinárodních, českých a kuvajtských odborných časopisech, přednesl více než 30 vědeckých sdělení na mezinárodních i českých vědeckých konferencích a podílel se na výuce studentů medicíny v Kuvajtu i tehdejší Československé republice.

V Krajské nemocnici v Liberci se podílel na vzniku týmu, sdružujícího angiology, intervenční radiology a cévní chirurgy, s těsnou spoluprací všech oborů a se společnými indikačními vizitami. Výsledkem snažení týmu je od roku 2003 pořádání mezioborových kongresů Interangio.

MUDr. Ivan Zýka patří jednoznačně mezi zakladatele intervenční radiologie vaskulární i nevaskulární, nejen v Československu, ale i v Kuvajtu. Je příkladem radiologa, který odvedl dobrou a kvalitní práci i mimo velkou, fakultní nemocnici.

K Čestnému uznání České společnosti intervenční radiologie blahopřeji a přidávám další blahopřání k 75. narozeninám, které oslavil letos v dubnu.

Hodně zdraví a další síly.

MUDr. Jan Beran, Ph.D. Radiodiagnostické oddělení Krajské nemocnice, Liberec


Zpět