Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2007;61(3): 304 -307

Báze lební - úskalí zobrazení

Skull base-imaging difficulties

Miroslav Šercl, Ludovít Klzo
Radiologická klinika FN, Hradec Králové
SOUHRN

Šercl M, Klzo L. Báze lební - úskalí zobrazení

Úskalí v zobrazení onemocnění báze lební, vzhledem ke vztahům k okolním strukturám a specifickému postavení báze lební, je v problematice:
1. správné interpretace vztahu patologického procesu k jednotlivým anatomickým strukturám,
2. cervikokraniálního přechodu,
3. správného posouzení změn na skeletu,
4. v diferenciální diagnostice patologických procesů baze lební a okolí,
5. správné volbě diagnostického algoritmu.

Klíčová slova: báze lební, bazilární imprese, tumory báze lební.

SUMMARY

Šercl M, Klzo L. Skull base - imaging difficulties

Various pitfalls in the imaging of skull base diseases exist with respect to the relationship with surrounding structures and the specific position of skull base:
1. the correct interpretation of the relationship between the pathologic process and the surrounding anatomical structures,
2. the cervico - cranial junction,
3. a correct skeletal changes analysis,
4. the differential diagnosis of the skull base pathologies,
5. the proper choice of the diagnostic algorithm.

Key words: skull base, basilar impression, skull base tumors.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět