Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(3): 321 -326

Možnosti využití multidetektorového CT v ortodoncii

Feasibility of multidetector-row CT in orthodontics

Jan Baxa1, Jiří Ferda1, Jiří Baumruk2, Jana Oulická2, Hana Bóhmová2, Anna Šváchová2, Boris Kreuzberg1
1Radiodiagnostická klinika FN a LF UK. Plzeň
2Stomatologická klinika FN a LF UK, Plzeň
SOUHRN

Baxa J, Ferda J, Baumruk J, Oulická J, Bohmová H, Šváchová A, Kreuzberg B. Možnosti využití multidetektorového CT v ortodoncii

Cíl. Zhodnotit zkušenosti s využitím multidetektorového CT v diagnostice a plánování ortodontické terapie.

Metoda. Během 3 let bylo provedeno 110 CT vyšetření čelistí z ortodontické indikace. Vyšetření byla prováděna na lóřadém (28 osob; 25,5%) a 64řadém (82 osob; 74,5 %) CT. K vyšetření bylo použito speciálního dentálního protokolu s částečně sníženými základními expozičními parametry (120 kV, 90 eff. mAs). Hodnotili jsme počet, tvar a pozicí jednotlivých zubů a další změny alveolárních výběžků (např. kostní resorpce) a čelistí. Prováděli jsme MPR rekonstrukce a také 3D modely pomocí VRT.

Výsledky. Nejčastějším nálezem byla retence zubů (99 retinovaných zubů u 52 osob), většinou se jednalo o horní špičáky (50 špičáků u 38 osob). Dvacet tři (23,2%) retinovaných zubů způsobilo resorpci okolního skeletu, v 14 (14,1 %) jsme nalezli resorpci kořene sousedního zubu, u 29 (29,3 %) retinovaných zubů jsme vyslovili podezření na ankylózu při absenci periodontální štěrbiny. Dalšími nálezy byly změny v počtu (hyperodontie - 9; 8,2% a hypodoncie - 8; 7,3 %) a také postavení zubů (transpozice - 6; 5,5%). Patologický nález na postavení čelistí jsme nalezli v 7 případech (6,4%). Třicet tři (30 %) vyšetření bylo provedeno v rámci ortopedického rozšíření maxily (33; 30%).

Závěr. MDCT čelistí je přesnou a efektivní metodou při rozšířené diagnostice a plánování ortodontické terapie. Zásadní přínosem jsou především 3D rekonstrukce a také přesné posouzení detailních změn v čelistech pomocí MPR.

Klíčová slova: dentální CT, multidetektorová výpočetní tomografie, ortodoncie, zubní retence.

SUMMARY

Baxa J, Ferda J, Baumruk J, Oulická J, Bohmová H, Šváchová A, Kreuzberg B. Feasibility of multidetector-row CT in orthodontics

Aim. The aim of the retrospective study presented here was to evaluate whether multidetector-row CT could improve the assessment and planning of orthodontic treatment.

Methods. 110 examinations were performed over a period of three years. 28 (25,5%) of these were performed on a 16-row and 82 (74,5%) on a 64-row CT. A dental protocol with partially reduced basic exposition parameters (120 kV, 90 eff.mAs) was used. We evaluated the shape, number and position of the teeth, as well as changes in the alveolar bone (bone resorption, etc.). During the post-processing, MPR reconstructions as well as 3D models using VRT were made.

Results. The most frequent finding was tooth impaction (99 impacted teeth in 52 patients); a majority of which were maxillary canines (50 impacted canines in 38 patients); 23 (23,2%) of impacted teeth caused resorption of the surrounding bone; apical resorption of an adjacent tooth was found in 14 (14,1%) cases. Suspected ankylosis of the impacted teeth was detected in 35 (35,4%) of cases. The second largest group of findings involved abnormalities in the number (hypodontia - 8; 7,3 %, hyperodontia 9; 8,2%) and position (transposition 6; 5,5 %) of the teeth and in final place came abnormalities of the structure and position of jawbones (7; 6,4%). 33 (30%) examinations were performed after surgical rapid palatinal expansion.

Conclusion. MDCT has proven accuracy and efficiency for improving assessment and treatment planning in orthodontics. An essential contribution was made by 3D imaging using VRT and also the evaluation of the detailed changes occurring in jaws using MPR.

Key words: dental CT, multidetector-row CT, impacted teeth, orthodontics.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět