Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2007;61(3): 335 -338

Aneuryzmatická kostní cysta páteře v MR obrazu - diferenciální diagnostika

MR imaging of the aneurysmatic bone cyst of the spine

Lucie Turková, Jindra Brtková, Jan Žižka
Radiologická klinika FN, Hradec Králové
SOUHRN

Turková L, Brtková J, Žižka J. Aneuryzmatická kostní cysta páteře v MR obrazu - diferenciální diagnostika

Autoři prezentují kazuistiky tří pacientů, u kterých zobrazovací vyšetření prokázala benigní expanzivně se chovající kostní lézi, kdy ve dvou případech byla potvrzena aneuryzmatická kostní cysta lokalizovaná u jednoho z pacientů v úseku hrudní páteře a u druhého pacienta v oblasti krční páteře, u třetího pacienta byl histologicky diagnostikován chondrosarkom hrudního úseku páteře. Autoři shrnují základní charakteristiky aneuryzmatická kostní cysty, její etiologii, a diferenciální diagnostiku.

Klíčová slova: aneuryzmatická kostní cysta, MR, páteř.

SUMMARY

Turková L, Brtková J, Žižka J. MR imaging of the aneurysmatic bone cyst of the spine

The authors present 3 patients who were initially suspected of having a benign spinal mass. In two of these cases an aneurysmal bone cyst in the thoracic and cervical spine respectively were revealed on examination. In the third patient a histological examination was needed to establish the diagnosis of chondrosarcoma of the T2. The authors review typical findings of aneurysmal bone cyst using imaging techniques and discuss its etiology and differential diagnosis.

Key words: aneurysmal bone cyst, MM, spine.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět