Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2007;61(4): 400 -408

Ultrazvuk krku: lymfatické uzliny a slinné žlázy

Ultrasound of the neck: lymph nodes and salivary glands

Leoš Ungermann, Pavel Eliáš, Pavel Ryška, Antonín Michl
Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Ungermann L, Eliáš P, Ryška P, Michl A. Ultrazvuk krku: lymfatické uzliny a slinné žlázy

Ultrazvuk je efektivní zobrazovací metodou pro detekci, lokalizaci a charakterizaci zvětšených lymfatických uzlin na krku. Zásadním úkolem ultrasonografisty je odlišení benigní a maligní povahy lymfadenopatie. V první části článku se zaměřujeme na možnosti diferenciální diagnostiky v dvourozměrném obrazu a pomocí dopplerovského vyšetření. Díky svému podpovrchovému uložení jsou velmi častým předmětem ultrazvukového vyšetření také slinné žlázy. Lze odlišit obstruktivní a neobstruktivní příčinu sialoadenitidy Tumory slinných žláz jsou zobrazovány s vysokou senzitivitou, avšak obdobně jako u ostatních zobrazovacích modalit s nízkou specificitou. Dále jsou ve sdělení diskutovány ultrazvukové obrazy krčních postižení patřící do diferenciální diagnostiky postižení slinných žláz, jako jsou cysty a další solidně imponující leze. Ultrasonografie je jednoduchým a účinným nástrojem pro navádění diagnostických a léčebných punkcí ložiskových krčních lézí.

Klíčová slova: krk, lymfatické uzliny, slinné žlázy, ultrazvuk.

SUMMARY

Ungermann L, Eliáš P, Ryška P, Michl A. Ultrasound of the neck: lymph nodes and salivary glands

Ultrasound proved to be highly effective for detection, localization, and characterisation of enlarged lymph nodes of the neck. Sonographic features that help with distinguishing between the malignant and benign causes lymphadenopathy, including grey scale and Doppler signs, are discussed. Due to their superficial position, the parotid, the submandibular, and the sublingual glands can be also imaged with ultrasound. In acute inflammatory diseases, sonogra-phy can differentiate between obstructive or non-obstructive etiology. Tumours of salivary glands can be visualized with high sensitivity. Like in other imaging methods, the specificity in assessment of the histology of a tumor is low. Ultrasound features of other neck masses as thyroglossal duct cysts, branchial cleft cysts, cystic hygroma and other lesions are discussed. Ultrasonography can be used as a simple and effective tool for guidance of percutaneous punctures of lesions.

Key words: neck, lymph nodes, salivary glanc, ultrasound.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět