Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(4): 421 -426

Anomálie cévního zásobení dolní končetiny u pacientů s vrozeně krátkým femurem (PFFD) a význam CTAG při jejich diagnostice

Anomalies of blood supply to the lower extremity in patients with proximal femoral focal deficiency (PFFD): the value of CT angiography

Martin Horák1, Jiří Chomiak2, Miroslav Kašpar1, Zuzana Ryznarová1, Martin Mašek1, Monika Frydrychová2, Pavel Dungl2
1'Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
22Ortopedická klinika IPVZ a 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
SOUHRN

Horák M, Chomiak J, Kašpar M, Ryznarová Z, Mašek M, Frydrychová M, Dun-gl P. Anomálie cévního zásobení dolní končetiny u pacientů s vrozeně krátkým femurem (PFFD) a význam CTAG při jejich diagnostice

Vrozeně zkrácený femur (PFFD) je vzácná vrozená anomálie, kterou řadíme mezi onemocnění kyčelního kloubu dětského věku. Na souboru pacientů vyšetřených na počítačové tomografii (CT) i se zobrazením cév pomocí CT angiografie (CTAG) byla popsána ve dvou případech anomálie cévního zásobení postižené dolní končetiny. Hlavní zásobující tepnou se stala arteria iliaca interna a její větev arteria glutea inferior. Zároveň byla nalezena v jednom ze dvou případů i anomálie v žilním řečišti, kdy hluboká žíla stehna sleduje anomální tepenné zásobení a sbírá krev do vena iliaca interna. Nově popsaný nález není jen zajímavost, ale může umožnit i lepší plánování operačního přístupu při korekci anomálie.

Klíčová slova: anomálie cévního zásobení, arteria ischiadica, CTAG, abnormální dolní končetina, PFFD, vrozeně zkrácený femur.

SUMMARY

Horák M, Chomiak J, Kašpar M, Ryznarová Z, Mašek M, Frydrychová M, Dungl P. Anomalies of blood supply to the lower extremity in patients with proximal femoral focal deficiency (PFFD): the value of CT angiography

Proximal femoral focal deficiency (PFFD) is a rare inborn abnormality that belongs to the disorders of hip joint of infant age. Abnormal vascular supply was revealed in two cases examined on CT with vessel visualization using CT angiography (CTA) at the affected lower extremity. Internal iliac artery and its branch inferior gluteal artery were the major supplying arteries. There was also abnormal venous drainage in one of these cases, via a deep vein of the thigh leading blood to internal iliac vein. These findings allow for better planning of the surgical correction treatment.

Key words: anomalous vascular supply, CTA, abnormal lower extremity, sciatic artery, PFFD, proximal femoral focal deficiency.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět