Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(4): 438 -441

Příčiny možné falešně pozitivní akumulace 99mTc-pertechnetátu během scintigrafické detekce ektopické žaludeční I sliznice

Causes of false positive 99mTc-pertechnetate uptake during I scintigraphy detection of ectopic gastric mucosa

Jiří Doležal
Oddělení nukleární medicíny LF UK a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Doležal J. Příčiny možné falešně pozitivní akumulace 99mTc-pertechnetátu během scintigrafické detekce ektopické žaludeční sliznice

Cíl. Prezentovat případy falešně pozitivní akumulace 99nTc-pertechnetátu během scintigrafie Meckelova divertiklu u pacientů s enteroragií či melénou. Ektopická žaludeční sliznice se může nacházet v Meckelově divertiklu a způsobovat vznik peptického vředu a krvácení. Scintigrafie s 99nTc-pertechnetátem může detekovat ektopickou žaludeční sliznici.

Metoda. V průběhu let 1994 až 2006 sto pacientů absolvovalo scintigrafii s 99mTc-pertechnetátem. Všichni měli enteroragii a melenu. Morfologické zobrazovací metody a endoskopie byly negativní. Pacienti postoupili dynamickou a následnou statickou scintigrafii dutiny břišní. Podle potřeby následoval SPÉCT pro zvýšení senzitivity specificity vyšetření a upřesnění prostorového uložení případné leze.

Výsledky. Čtyři pacienti (3 děti, 1 dospělý) měli pozitivní scintigrafii. Při chirurgickém zákroku byl zjištěn Meckelův divertikl, ve kterém se nacházela ektopická žaludeční sliznice. Celkem 4 případy falešně pozitivní akumulace 99nTc-pertechnetátu, které simulovaly přítomnost ektopické žaludeční sliznice byly zaznamenány, a to iritace tlustého střeva po kolonoskopii s hyperémií a zvýšenou kapilární propustností, přítomnost radioaktivity v pánvičce ledviny, transplantovaná ledvina akumulujiící 99mTc-pertechnetát v pravé jámě kyčelní a hyperémie a zvýšená kapilární propustnost dělohy u mladé ženy.

Klíčová slova: ektopická žaludeční sliznice, falešně pozitivní akumulace 99mTc-per-technetátu, krvácení do trávicího traktu, scintigrafie Meckelova divertiklu.

SUMMARY

Doležal J. Causes of false positive 99mTc-pertechnetate uptake during scintigraphy detection of ectopic gastric mucosa

Aim and Background. To present four cases of false positive uptake of 99mTc-pertechnetate during Meckel's diverticulum scintigraphy in patients with lower gastrointestinal bleeding. Gastric mucosa may be presented in Meckel's diverticulum and associated with peptic ulcer disease and lower gastrointestinal (GI) bleeding. 99mTc-pertechnetate scintigraphy can help establish diagnosis of ectopic gastric mucosa.

Method. One hundred patients (22 adults and 78 children) underwent 99nTc-pertechnetate scintigraphy from 1994 to 2006. All patients had recent history of bleeding into the lower GI tract from unexplained source (melaena, haematochezia). In all patients, imaging studies and endoscopy did not reveal the source of bleeding. Dynamic and static scintigraphy of the abdomen was performed. If necessary, SPECT was added to improve sensitivity, specificity and better spatial resolution.

Results. Four patients (three children and one adult) had positive scintigraphy. Patients underwent surgery and Meckel's diverticulum with ectopic gastric mucosa was confirmed histologically There were four cases of false positive 99mTc-pertechnetate uptake: large bowel irritation after colonoscopy with hyperemia and capillary leak, accumulation in renal pelvis, renal graft with 99mTc-pertechnetate uptake in the right iliac fossa, and hyperaemia with increased blood pool of young female uterus.

Key words: ectopic gastric mucosa, false positive and negative studies, gastrointestinal bleeding, Meckel's diverticulum scintigraphy.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět