Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Nekrolog


Ces Radiol 2007;61(4): 448

Odešel MUDr. Karel Vojtěch


Ve středu 29. srpna 2007 po dlouhé těžké nemoci odešel MUDr. Karel Vojtěch, dlouholetý primář radiologického oddělení nemocnice Ostrov.

Narodil se 28. prosince 1925 v Příbrami, kde absolvoval gymnázium, po maturitě nastoupil na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci nastoupil na radiologickou kliniku FN Na Bulovce, kde se stal uznávaným odborníkem na osteologii. Jistou dobu se věnoval i výuce v rámci doškolování odborníků v oboru radiodiagnostika. Učil i zkoušel atestace. Z rodinných důvodů byl nucen opustit slibně se rozvíjející akademickou dráhu a v roce 1966 odešel z Prahy do nově vzniklé nemocnice v Ostrově u Karlových Varů, kde začal budovat radiologické oddělení. Krátce na to se stal ředitelem Nemocnice Ostrov a vybudoval zde na svou dobu velmi dobře vybavené rentgenové pracoviště. Pod jeho vedením se stala Nemocnice Ostrov oblíbeným a vyhledávaným zdravotnickým zařízením v karlovarském regionu. V roce 1989 již v důchodovém věku odešel z pozice primáře, ale radiologii se věnoval na poliklinickém pracovišti a formou výpomoci na svém původním pracovišti až téměř do svého odchodu. V posledních měsících byl upoután na lůžko, ale do posledních chvil zůstal psychicky svěží. Prosíme, kdo jste MUDr. Vojtěcha znali, vzpomeňte na něj a na jako práci, které obětoval velkou část svého života.

kolektiv pracovníků RDG oddělení Nemocnice Ostrov


Zpět