Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Jazykový koutek


Ces Radiol 2007;61(4): 448

"Enhancement" - odpověď autora


Vážený pane profesore Seidle, milý Zdeňku, děkuji za Tvoji reakci na příspěvek v jazykovém koutku ohledně termínu ?enhancování". Tvoje reakce v jazykovém koutku minulého čísla (Čes Radiol 2007; 61(3): 339) mě na jedné straně potěšila, na druhé straně se s Tvými závěry samozřejmě nemohu ztotožnit.

Termín "enhancement" se za uplynulých 30 roků sporů zcela určitě stal běžným, avšak nikoli v českém písemnictví či v českém jazyce, protože se jedná o termín anglický, který nemá ani v základu nic společného s češtinou. Tento názor mi potvrdili i odborníci v ústavu pro jazyk český AV ČR. Docela mě překvapuje, že zaměňuješ používání zkratek a celých slov. Zkratky jako NATO, CT či MR se opravdu běžně používají, i když jsou zkratkami cizích slov. Termín ?enhacement" však žádnou zkratkou není.

Naprosto souhlasím s tím, že se chceme přiblížit světu a každý z nás čte množství zahraniční literatury. Používání anglických slov však nijak případnému anglickému čtenáři porozumění českého textu neusnadní a ještě jsem se nesetkal s tím, že by někdo v anglickém textu používal slova česká. Docela by mne zajímalo, o jakém pracovišti se zmiňuješ, když tvrdíš, že na něm termín "enhancement" běžně při vizitách i v nálezech používáte. Pokud se takové pracoviště nachází v zemi, kde je úředním jazykem angličtina, tak je to samozřejmě správně, pokud se jedná o kraj český, tak skutečně nevím, zda je toto vhodný postup, jak se přiblížit světu. Závěrem chci jen poznamenat, že naším cílem není hledat dokonalý český termín, ale pouze a jen hovořit a psát česky. Kdybychom používali všechny ?cizí" termíny, které máme k dispozici, tak bychom nakonec nemuseli používat český jazyk vůbec.

MUDr. Marek Mechl, PhD, MBA předseda Radiologické společnosti ČLS JEP


Zpět