Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(1): 82 -85

Falešně pozitivní akumulace 99mTc-MIBI při mammoscintigrafii v granulomatózní mastitidě

False-positive 99mTc-MIBI scintimammography in a patient with a granulomatous breast inflammation

Jiří Doležal1, Hana Urminská-Klozová2
1Oddělení nukleární medicíny LF UK a FN, Hradec Králové
2Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Doležal J, Urminská-Klozová H. Falešně pozitivní akumulace 99mTc-MIBI při mammoscintigrafii v granulomatózní mastitidě

Kazuistika prezentuje ojedinělý případ falešně pozitivní mamocintigrafie s 99mTc-MIBI v ložisku granulomatózní mastitidy. Pětapadesátiletá pacientka s anamnézou eozinofilní leukémie s alogenní transplantací periferních kmenových buněk od HLA identické sestry před dvěma lety byla statimově vyšetřena na mamologii pro několik dnů trvající rezistenci v pravém prsu. Jednalo se o lehce tužší strukturu v ZHQ o průměru 6 mm. Mamografické a UZ vyšetření neodhalilo ložiskové změny. Vzhledem k diagnostickým rozpakům následovala mamoscintigrafie s 99mTc-MIBI. V pravém prsu v místě hmatné rezistence se na scintigramech zobrazilo ložisko patologicky zvýšené akumulace 99mTc-MIBI o průměru 11 mm. Nález byl hodnocen jako velmi suspektní z malignity. Z tohoto důvodu následovalo odstranění ložiska. Chirurg extirpoval částici velikosti 50 x 30 x 20 mm. Histologický obraz měl všechny rysy granulomatózní mastitidy. Během vyšetření došlo k falešně pozitivní vazbě tumorofilního "hot spot" radiofarmaka do místa granulomatózní mastitidy. Přínos mamoscintigrafie s99mTc-MIBI může být velmi omezen, pokud se jedná o diferenciální diagnostiku mastitidy versus maligní leze prsu, kdy mamoscintigrafie může být v obou případech pozitivní.

Klíčová slova: 99mTc-MIBI, mamoscintigrafie, mastitis.

SUMMARY

Doležal J, Urminská-Klozová H. False-positive 99mTc-MIBI scintimammography in a patient with a granulomatous breast inflammation

To present a rare case report about a false-positive 99mTc-MIBI scintimammography in a patient with a granulomatous breast inflammation. 55-years-old woman with positive history of eosinophilous leukaemia and the peripheral stem cells transplantation from HLA identical sister two years ago was examined for a few days persisting palpable breast mass (diameter 6 mm). There were no inflammation symptoms and no pain. The mammography and ultrasound were negative for malignant lesion. The woman underwent scintimammography with 99mTc-MIBI (740 MBq). There was detected a focus of increased uptake of 99mTc-MIBI in the right breast on the point of palpable mass. Scintimammography was very suspect for malignant lesion. The suspect palpable breast mass was removed surgically. The granulomatous breast inflammation was observed by histopathology The scintimammography with 99mTc-MIBI was a false positive for breast malignity. The false positive uptake of tumour hot spot radiopharmaceutical 99mTc-MIBI was observed in granulomatous breast inflammation. The benefit of scintimammography in differential diagnostics of the breast inflammation and malignant lesion is controversial because the increased uptake of 99mTc-MIBI in both lesions was observed.

Key words: 99mTc-MIBI, scintimammography, mastitis.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět